Verlies Nedcar van 33 miljoen

BORN, 5 JULI. Autoproducent NedCar heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 33 miljoen gulden, in vergelijking met een winst van anderhalf miljoen in 1994. Het operationele verlies bedroeg 169 miljoen. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een afnemend verlies.

Nedcar, producent van Volvo's en Mitsubishi's, wijt de verliezen aan de overschakeling van oude modellen op nieuwe, lage marges door hevige concurrentie en ongunstige valuta-ontwikkelingen. In de marketing en ontwikkeling van de oude Volvo 400 is minder geïnvesteerd, waardoor de afzet afnam.

Het saldo van buitengewone baten en lasten bedroeg vorig jaar 135 miljoen gulden. De bate van 260 miljoen komt voort uit te verwachten concessie-inkomsten uit de verkoop van onderdelen van de Volvo-400-serie. Een last van 115 miljoen ontstond door een balansherwaardering als gevolg van de afbouw van dit automodel. De autoproducent in het Limburgse Born is eigendom van Volvo, Mitsubishi en de Nederlandse staat, die ieder een belang van een derde hebben.

Financieel directeur R. Knipping verwacht voor 1995 een operationeel verlies dat “een stuk lager” is dan de 169 miljoen van vorig jaar. Hij verwacht dit jaar 120.000 tot 130.000 nieuwe Mitsubishi's Carisma en Volvo's S40, V40 en 400-serie te bouwen. Dit is beduidend minder dan de eerder gestelde doelstelling van 160.000 stuks. Om deze achterstand in te lopen heeft NedCar de bedrijfstijd verlengd van vierduizend tot vijfduizend uur. Op zaterdagen wordt nu structureel overgewerkt.

Terwijl de netto-omzet met twee procent in 1995 steeg tot 2106 miljoen, daalde de toegevoegde waarde in de autofabriek met 4 procent tot 608,2 miljoen. De totale produktie in Born steeg met 6000 auto's tot ruim 98.000 stuks. Het aantal auto's uit de Volvo-400-serie nam af met ruim 13.590 stuks tot 78.454. Voor de groei zorgden de Mitsubishi Carisma en de Volvo S40 en V40, waarvan er 20.000 van de band rolden. Ondanks de problemen wil NedCar in 1998 toe naar een produktie van 280.000 wagens.