Topman Franse spoorwegen in arrest

PARIJS, 5 JULI. Loïk Le Floch-Prigent (52) zit sinds vannacht in de Parijse Santé-gevangenis, maar blijft voorlopig in functie als president-directeur van de Franse Spoorwegen (SNCF). Na een verhoor van twaalf uur besloot de rechter van instructie hem in voorlopige hechtenis te laten nemen. Hij zou als president van de staatsoliemaatschappij Elf frauduleus hebben gehandeld bij het redden van het Franse mode-bedrijf Bidermann.

Het nieuws is als een bom ingeslagen bij de SNCF, waar Le Floch-Prigent 20 december werd benoemd om het verlieslijdende spoorbedrijf na vijf bittere stakingsweken aan een nieuwe toekomst te helpen. Twee weken geleden presenteerde Prigent een overlevingsplan dat sterk klantgericht is en voorlopig de steun geniet van de regering èn de spoorwegbonden.

Premier Juppé zei eergisteren op de televisie dat Le Floch-Prigent recht heeft op “het vermoeden van onschuld tot het tegendeel voor een rechtbank is vastgesteld”. Ministers en parlementariërs waren vanmorgen iets voorzichtiger. Zij spraken over “een beslissing die Prigent naar eigen eer en geweten moet nemen” en de onmogelijkheid de SNCF te blijven leiden “als dit lang gaat duren”.

Het spoorwegbedrijf verklaarde vanmorgen dat de leiding veilig in handen is van twee directeurengeneraal; het lopend beleid wordt zonder problemen voortgezet. Ook de bonden lijken niet happig op weer een wisseling van de wacht; Prigent is de derde president in drie jaar. De bonden hebben gezegd dat zij alleen te maken hebben met SNCF-zaken en die zijn wat hen betreft voorlopig op een goede koers.

De verdenkingen hebben betrekking op de periode 1989 tot 1993, waarin Prigent eerste man was van Elf-Aquitaine. In die tijd heeft het olie-, gas- en chemiebedrijf naar schatting 780 miljoen francs (260 miljoen gulden) geïnvesteerd in Bidermann, het noodlijdende prêt-à-porter-bedrijf van Prigents vriend Maurice Bidermann. Rechter van instructie Eva Joly is al bijna twee jaar bezig met de zaak die intussen acht aanhoudingen heeft opgeleverd. Onder hen zijn Bidermann zelf en Fatima Belaïd, de ex-echtgenote van Prigent. De laatste zou van Bidermann tussen '91 en '93 30.000 francs per maand hebben ontvangen plus het gebruik van een Londens appartement van meer dan drie miljoen francs.

De catalogus van onopgehelderde transacties omvat forse betalingen via Elf Gabon en diverse brievenbusmaatschappijen op belastingschuwe eilanden. Prigent, die eerder president-directeur van Rhône-Poulenc en later van Gaz de France was, geniet de naam een sociaalvoelend manager van linksen huize te zijn.

Een van de verdachten in de huidige affaire is een oude golf-vriend van wijlen president Mitterrand, die jaren in de kapitale villa in Louveciennes kon blijven wonen, die voor vele miljoenen door Elf van hem was gekocht.

Toen Prigent in december als reddende engel aan het hoofd van de SNCF werd gesteld, heeft premier Juppé naar verluidt gewaarschuwd voor het risico van justitiële verwikkelingen.

President Chirac zou de benoeming toch hebben doorgezet. Het is onduidelijk of die voorkeur alleen op persoonlijke waardering voor de man was gebaseerd of ook een element van politiek-financiële erkentelijkheid in zich droeg.

Prigent zit vast om te voorkomen dat hij andere betrokkenen onder druk kan zetten nu hij het volledige dossier heeft kunnen inzien.

Zijn advocaat eist onmiddellijke invrijheidstelling, mede gezien het belang van het bedrijf dat hij leidt.

    • Marc Chavannes