Rombouts burgemeester Den Bosch

DEN BOSCH, 5 JULI. Het kabinet heeft gisteren de 45-jarige A. Rombouts benoemd tot burgemeester van Den Bosch. Hij volgt D. Burgers op die onlangs met pensioen ging en nu waarnemend burgemeester is in Middelburg. De benoeming van Rombouts is overeenkomstig de voordracht van de vertrouwenscommissie van de Bossche raad.

In Bossche politieke kringen is positief gereageerd op de benoeming. Raadsleden omschrijven Rombouts als “ambitieus” en als “een krachtig bestuurder met veel contacten in Den Haag”. Rombouts, lid van het CDA, zal op 1 september in de Brabantse hoofdstad beginnen.

Voordat hij zijn huidige funktie van directeur van het Interprovinciaal Overleg Orgaan (IPO) in Den Haag had, was Rombouts drie jaar burgemeester van Boxtel. Hij raakte in opspraak door in het dal van het riviertje de Dommel een huis te bouwen terwijl dat daar volgens het bestemmingsplan niet mocht. In dat huis woont hij nog steeds. In Boxtel kwam hij bovendien in aanvaring met de gemeentesecretaris over een verschil van inzicht over de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.

Rombouts werd in het Brabantse Waspik geboren, studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen rechten en promoveerde op de gemeentelijke herindeling.