Metamorfose van Labour is zichtbaar

LONDEN, 5 JULI. Geen verhoging van pensioenen en uitkeringen. Geen streven naar volledige werkgelegenheid. Geen herstel van vakbondsrechten. Wel invoering van een wettelijk minimumloon maar zonder dat de hoogte al wordt was vastgelegd.

Meer nog dan de nieuwe aspiraties viel gisteren in het vlugschrift 'Nieuw Labour, Nieuw Leven in Groot-Brittannië' dat als basis voor Labours verkiezingsmanifest moet dienen, op dat de oude doelstellingen zijn komen te vervallen. Ze illustreren de metamorfose die de partij heeft ondergaan sinds ze meer dan twintig jaar geleden voor het laatst de verkiezingen won.

Vijf concrete beloften: - De klasgrootte in de eerste drie klassen van de basisschool wordt tot maximaal dertig leerlingen teruggebracht. Labour financieert die ingreep door het steunfonds af te schaffen waaruit het onderwijs aan 30.000 leerlingen op privé-scholen wordt bekostigd. - De tijd tussen arrestatie en veroordeling wordt gehalveerd bij jonge criminelen die vaker met de politie in aanraking zijn geweest. - De wachtlijsten voor patiënten die afhankelijk zijn van de nationale gezondheidszorg worden bekort door 100.000 mensen per jaar extra te behandelen. Meer dan één miljoen Britten wachten op een medische ingreep, bijna de helft al meer dan een half jaar. Labour wil de extra behandelingen bekostigen door 100 miljoen pond te bezuinigingen op de bureaucratie in de gezondheidszorg. De Nationale Gezondheidszorg telt 50.000 verpleegsters minder dan zeven jaar geleden maar 20.000 managers meer. - Een kwart miljoen jeugdige uitkeringstrekkers worden aan het werk geholpen door subsidie te geven aan werkgevers die hen een baan met training bieden, door jongeren betaald vrijwilligerswerk te laten doen of ze full-time te laten studeren. Het jeugdwerkloosheidspercentage ligt in Groot-Brittannië twee keer zo hoog als in Duitsland en drieënhalf keer zo hoog als in de Verenigde Staten. Labour wil de werkgelegenheidsmaatregelen financieren door een speciale winstbelasting te heffen op geprivatiseerde nutsbedrijven die sinds hun verzelfstandiging in totaal 50 miljard pond winst hebben gemaakt. - Overheidsuitgaven en overheidsleningen worden aan strenge regels onderworpen die lage inflatie garanderen en bijdragen aan versterking van de economie. Een Labourregering zal geen geld lenen om de lopende uitgaven te financieren en de staatsschuld zal worden gehandhaafd op een laag niveau.