Karadzic stuurt twee nieuwe advocaten

DEN HAAG, 5 JULI. Bij het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië hebben zich vanmorgen twee nieuwe advocaten gemeld die zeggen op te treden voor de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic.

De twee, de Amerikanen Edward Medvene en Thomas Hanly III, lieten weten dat de hoorzitting tegen Karadzic 'niet legaal' is, omdat de Bosnisch-Servische leider de aanklachten niet zou hebben ontvangen.

De hoorzittingen worden gehouden op grond van artikel 61 van de procedureregels van het tribunaal. Daarin staat dat het tribunaal, wanneer geen gehoor is gegeven aan een arrestatiebevel, de aanklager kan vragen het bewijsmateriaal tegen de verdachte te presenteren om vervolgens een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen. De hoorzittingen van deze week hebben betrekking op Karadzic en zijn legerleider, Ratko Mladic.

Na een schorsing oordeelden de rechters vandaag dat Karadzic “voldoende geïnformeerd is” over de aanklacht en dat de hoorzitting daarom wel legaal is.

Vorige week meldde zich al een Servische advocaat bij het tribunaal met een machtiging van Karadzic om hem te vertegenwoordigen. Deze advocaat, Igor Pantelic, mocht de procedure in de rechtszaal niet bijwonen omdat de hoorzitting daarmee het karakter van een rechtszaak zou krijgen. Hij weigerde plaats te nemen op de publieke tribune en zei daarop Karadzic niet langer te willen vertegenwoordigen. De twee Amerikanen mochten vanmiddag de procedure alleen bijwonen vanaf speciale plaatsen op de openbare tribune.

Een korporaal van het Nederlands VN-bataljon in Srebrenica die ooggetuige is geweest van een executie van een vluchteling uit de moslim-enclave, heeft gisteren voor het tribunaal verklaard na de inname van de enclave door de Bosnische Serviërs de hele dag door twintig tot veertig schoten per uur te hebben gehoord. Ze leken op het schot waarmee de vluchteling werd vermoord. De korporaal, P. Groenewegen, is de enige ooggetuige van een executie die tot nog toe is gehoord. Zijn melding komt overigens niet voor in het debriefing-rapport dat het Nederlandse ministerie van Defensie opstelde na de terugkeer van het Nederlandse VN-bataljon uit Srebrenica. In dat rapport werd slechts gezegd dat er 'regelmatig' werd geschoten. Zondag, zo liet het tribunaal vandaag weten, beginnen deskundigen van het tribunaal bij Srebrenica met het opgraven van een massagraf.