'Collectebus in winkel is oplichting'

OISTERWIJK, 5 JULI. De politie Oisterwijk heeft Justitie om richtlijnen gevraagd om organisaties als de in Tilburg gevestigde Stichting Kansarme Kinderen te kunnen aanpakken. Volgens de politie maakt de stichting, die zich bezighoudt met het inzamelen van geld voor jongeren, schuldig aan oplichting.

Al enige tijd klagen winkeliers uit het hele land over de Stichting Kansarme Kinderen. Deze organisatie laat bij winkeliers collectebusjes plaatsen. De politie vermoedt dat er tussen de vijf- en tienduizend busjes zijn geplaatst. Maar volgens de politie zijn inzamelingen als deze in strijd met de wet omdat toestemming van de betreffende gemeenten ontbreekt.

De stichting beschikt ook niet over een door het Centraal Bureau Fondsenwerving uitgegeven verklaring van 'steunwaardigheid', op basis waarvan gemeenten collectevergunningen verschaffen. De politie spreekt van oplichting omdat de man achter de stichting het enige bestuurslid is en er geen controle mogelijk is.