Boycot van Heineken dreigt wegens Birma

ROTTERDAM, 5 JULI. Amerikaanse actiegroepen bereiden een grote boycot voor van Heineken in verband met de investeringen van de bierbrouwer in Birma. Met de oproep tot een grootscheepse boycot in de VS neemt de druk op Heineken toe om zich terug te trekken uit Birma (Myanmar), waar een repressief militair bewind aan de macht is.

Een woordvoerder van Heineken bevestigde vanmorgen dat de acties tegen Heineken, die in de VS en Europa al een jaar aan de gang zijn, “intensiveren”. De oproep om Heineken-bier te laten staan is afkomstig van de Franklin Research and Development Corporation. Die organiseerde al eerder in de VS een succesvolle boycot tegen Pepsi. Onder druk van de protesten zag de colafabrikant eerder dit jaar af van zijn plannen om een eigen fabriek te bouwen in Birma.

Heineken bouwt momenteel in Birma een brouwerij. In reactie op protesten van actiegroepen, heeft het bedrijf de afgelopen maanden de schendingen van de mensenrechten in Birma veroordeeld. Maar tegelijkertijd meent het bedrijf met zijn aanwezigheid een bijdrage aan verbeteringen te kunnen leveren.

Een boycot van Birma zou niet de beste manier zijn om veranderingen te bewerkstelligen. “Zolang wij op onze voorwaarden kunnen werken, vervullen wij een voorbeeldfunctie”, aldus een Heineken-woordvoerder.

Maar door een serieuze boycot in de VS zou voor het concern een nieuwe situatie kunnen ontstaan. Een grote boycot van Amerikaanse actiegroepen, zodra studenten terugkomen van vakantie, kan ernstige gevolgen hebben voor Heineken. Het Nederlandse bier is het belangrijkste importbier in de VS, de grootste biermarkt ter wereld.

Op de Amsterdamse effectenbeurs daalde de koers van Heineken vanmorgen enkele guldens, maar herstelde zich later.

Heineken sluit niet uit dat het onder druk van een boycot zal afzien van investeringen in Birma. Het concern zegt steeds opnieuw een afweging te maken op basis van commerciële en maatschappelijke overwegingen. “Over de status van die afweging kan ik niets zeggen”, aldus een woordvoerder.