Blair biedt Britten nieuw 'contract' aan

LONDEN, 5 JULI. Met de presentatie van bouwstenen voor een verkiezingsmanifest heeft de Britse Labourpartij gisteren de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne. De parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië moeten binnen tien maanden worden gehouden.

De regerende Conservatieve partij kiest het moment waarop zij worden gehouden. In het volgepakte nieuwe mediacentrum van Labour aan Millbank, vlakbij de parlementsgebouwen van Westminster, lanceerde partijleider Tony Blair gisteren zijn “contract voor een nieuw Groot-Brittannië”. Het veertig pagina's tellende document dat in grote delen van het land wordt verspreid, moet kiezers overtuigen dat Labour na zeventien jaar oppositie bereid en in staat is om te regeren. 'Nieuw Labour, Nieuw Leven in Groot-Brittannië' belooft hen een stabiel en behoedzaam economisch beleid, geen belastingverhogingen voor modale burgers, ingrijpende grondwettelijke hervormingen zoals decentralisatie van het bestuur in Wales en Schotland en een krachtig anti-misdaadbeleid.

De partijleider wees op het ingrijpende moderniseringsproces dat zich sinds zijn aantreden, twee jaar geleden, binnen Labour heeft voltrokken. Hij erkende dat de partij in de jaren zeventig en tachtig de voeling met het Britse volk heeft verloren maar zei dat Labour “het beste wat ze heeft te bieden heeft herontdekt”. Volgens Blair staan de Britten voor “een historische keuze over de richting van de natie”. “Dezelfde oude Tories versus Nieuw Labour. (..) Het zal een gevecht zijn tussen hoop en vrees.” Honderdeenentwintigduizend bellers reageerden gisteravond op een tv-oproep van Blair om telefonisch contact met hem op te nemen nadat hij het raamwerkdocument in een uitzending voor politieke partijen had ontvouwd.

Het manifest-in-wording dient ook om de 380.000 partijleden te overtuigen dat Labour bij het steeds verder opschuiven naar het politieke midden haar sociaaldemocratische principes niet heeft geloosd. Blair positioneerde Labour als “de partij van het volk”, “een partij die opkomt voor zowel de zwakken als de sterken”, “een partij die weet dat individuen het best gedijen in een sterke gemeenschap”. Het document moet laten zien dat een gematigd Labour dat zich in politieke opvattingen steeds minder van de Conservatieven lijkt te onderscheiden, toch totaal andere keuzes maakt.

Partijleden krijgen uitgebreid de kans om zich over de koers van Labour uit te spreken. Op honderden bijeenkomsten zullen ze worden geraadpleegd over het basis-manifest. Uiteindelijk moeten ze in een geheime schriftelijke stemming hun goedkeuring geven aan de voorstellen. John Prescott, de vice-partijleider van Labour, sprak gisteren over “de grootste democratische oefening in leden-participatie en politieke scholing uit de geschiedenis”. Maar het voormalige Labour-kabinetslid Barbara Castle verklaarde dat de ledenraadpleging niks voorstelt zolang het document alleen maar verworpen of aanvaard kan worden, niet gewijzigd. Ze noemde de stemming “niet meer dan een verkapte loyaliteitstest”.

De Conservatieven grepen het raamwerk-manifest onmiddellijk aan om over Labour heen te walsen. Drie dagen geleden hadden ze vooruitlopend op de presentatie van het Labour-document al een contra-campagne gelanceerd onder het motto 'Nieuw Labour, Nieuw Gevaar'.

    • Dick Wittenberg