Actie tegen inpoldering Noordzee komt op gang

SCHEVENINGEN, 5 JULI. “Het is een krank-zin-nig plan.” Wim de Bie, satiricus en de helft van het duo van Kooten en De Bie, houdt zich normaal gesproken niet actief bezig met politiek. “Maar nu dacht ik: Ik ga me ermee bemoeien. Zijn ze gek geworden!”

Het provinciebestuur van Zuid-Holland praat aanstaande woensdag over de aanleg van 'de kustlocatie': Een langgerekt eiland van 15 hectare dat vlak langs de kust van Hoek van Holland tot Scheveningen zou moeten worden aangelegd. Het eiland zou volgens de plannen in 2010 gebruiksklaar moeten zijn, zodat er in de periode daarna recreatiegebieden, glas- en tuinbouw en 40.000 woningen kunnen komen.

Bestuurders filosoferen al twintig jaar over inpoldering van een deel van de Noordzee voor de kust van Zuid-Holland, maar eind vorig jaar concludeerde een stedebouwkundig onderzoeksbureau dat de aanleg technisch en financieel mogelijk is. De benodigde miljoenen kubieke meters zand moeten van de bodem van de Noordzee worden opgezogen. En de totale aanlegkosten worden geraamd op vijftien tot twintig miljard gulden. Het bedrijfsleven zou deze investeringen voor zijn rekening moeten nemen. Op de begroting gaapt nog een gat van ongeveer een half tot één miljard gulden. Gedeputeerde J.W.J. Wolf van Zuid-Holland, voorzitter van de stuurgroep Kustlocatie, hoopt dat het rijk dat bedrag op tafel legt.

De provincie Zuid-Holland praat over een plan met de uitstraling van 'ten minste' de Delta-werken, maar Wim de Bie gruwelt alleen al bij de gedachte aan aanleg. Opgegroeid in de Haagse wijk Bohemen, tussen Kijkduin en Loosduinen, bracht hij een groot deel van zijn jeugd door in de duinen van de Zuidhollandse kust, die eigenlijk vlakbij zijn huis begonnen. “Dan te bedenken dat ik er alleen nog maar een glimp van heb gezien. Binnen mijn familie hoorde ik altijd verhalen over hoe paradijselijk het vóór mijn tijd was. Binnen drie generaties is er bijna niets meer van over. Als ze nu nog die kustlocatie aanleggen, is het gedaan met de duinen.”

De plannen voor het eiland komen nu in een stroomversnelling. Volgende week geeft de commissie ruimtelijke ordening van het provinciebestuur van Zuid-Holland aan of ze de ontwikkeling van de plannen wil doorzetten. Het kabinet neemt daar vervolgens dit najaar een besluit over. De politieke- en maatschappelijke discussie moet nog beginnen. De Bie levert er graag zijn bijdrage aan. Hij schrijft een actie-pamflet en voert tijdens de commissievergadering volgende week als inspreker het woord. Provinciebestuurder Wolf van Zuid-Holland, warm voorstander van de aanleg van het kunstmatige eiland, begrijpt dat hij de komende jaren veel discussie zal moeten voeren met bewoners- en milieu-organisaties. Hij heeft zich er al op voorbereid. “We willen de mensen geen afgerond plan presenteren, zoals bij de Betuwelijn is gebeurd, maar juist via discussie tot verbetering van de plannen komen.”

    • Annet van Eenennaam