20 miljoen voor nieuwbouw

Rotterdam, 5 JULI. De Josephine Nefkens Stichting heeft een gift van 20 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de bouw van een centrum voor kankeronderzoek bij de faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eind 1997 zal het nieuwe gebouw worden opgeleverd.