Zeer onzeker wie Sport7 gaat zien

ROTTERDAM, 4 JULI. De voetbal-televisiezender Sport7 begint zijn eerste voetbalreportage op 18 augustus met een lied van de populaire zanger René Froger, gezongen vanaf de middenstip in het nieuwe Ajax-stadion. Zoveel is zeker.

Minder zeker is wie tegen welke voorwaarden kennis kan nemen van deze en toekomstige uitzendingen van Sport7: zes weken voor de start kan alleen kabexploitant Telekabel nog maar aangeven hoe hij Sport7 zal doorgeven - als een gecodeerd signaal waarop de kijker zich apart kan abonneren namelijk. En dat dan tegen een (nog onbekende) prijs die belangrijk boven de twee gulden kijkgeld per maand ligt, die Sport7 zelf pretendeert van de kijker te vragen.

De onzekerheid is het gevolg van een patstelling tussen de kabelexploitanten en Sport7. Als die exploitanten al bereid zijn de zender ongecodeerd door te geven tegen een opslag van het basis-kabeltarief met twee gulden plus btw, zien zij zich gedwarsboomd door gemeenten die een vinger in de pap bij de gestie van het kabelnet hebben bedongen, toen zij het de afgelopen jaren aan commerciële exploitanten verkochten. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is op die manier doorgifte van Sport7 als ongecodeerd, voor elke kabelabonnee toegankelijk signaal uitgesloten.

Slechts de Casema, Nederlands grootste kabelexploitant met ongeveer 23 procent van de markt in handen, geeft ongecodeerde doorgifte van Sport7 nog een kans. Met een door het onderzoeksbureau ISEO uitgevoerde steekproef zouden de kabelabonnees in afzonderlijke gemeenten (of groepen van kleinere gemeenten) zich na een gratis proefdoorgifte van vijf weken kunnen uitspreken over de vraag of Sport7 tegen een verhoging van het basistarief ongecodeerd op de kabel moet - ook voor kijkers die voor de zender geen belangstelling hebben.

Dit plan van de Casema, inmiddels op voorhand al van de hand gewezen door tal van betrokken gemeenten waaronder Den Haag, wordt vooral ingegeven door een economische onzekerheid: wanneer de vraag naar het signaal van Sport7 inderdaad zo overweldigend is bij het publiek, zoals de zender zelf pretendeert, is het volgens de Casema bedrijfseconomisch gezien weinig zinvol Sport7 als abonnee-televisie achter een decoder te plaatsen.

De andere kabelexploitanten in Nederland hebben deze vraag voor zichzelf al beantwoord en tonen geen enkele fiducie in ongecodeerde doorgifte van Sport7. Een aantal van hen heeft gisteren tijdens informeel overleg in Utrecht dat standpunt nog eens bevestigd: Sport7 moet een abonneezender worden en uitsluitend degenen die ernaar willen kijken, zullen ervoor betalen. Zelfs kabelexploitant Telekabel, de enige die tot nu toe een definitief contract heeft met Sport7, stelt zich op dit standpunt en gaat, na een gratis proefperiode, de zender als abonneetelevisie aan de man brengen. Telekabel is nota bene eigendom van de elektriciteitsmaatschappij Nuon, die aandeelhouder is in Sport7.

Deze plannen stuiten op weinig enthousiasme bij Sport7 zelf, dat over een periode van zeven jaar 1,04 miljard gulden aan de KNVB moet afdragen voor de voetbalrechten en ervan was uitgegaan dat alle kabelabonnees van Nederland voor de zender twee gulden zouden afdragen. Die afdracht lijkt nu veel geringer te worden en omdat in geen geval alle kabelabonnees in Nederland bereid zullen zijn voor de voetbalzender honderden guldens abonneegeld per jaar te betalen, dalen het bereik van Sport7 en de opbrengst van reclame op de zender.

Ter compensatie stelt Sport7 financiële eisen aan doorgifte als abonnee-televisie, die de kabelexploitanten niet acceptabel vinden. Bij een abonnee-formule kost Sport7 de kabelexploitant niet twee gulden, maar ƒ 2,35 per maand of meer. Bovendien zou een kabelexploitant die kostprijs moeten afdragen voor 85 procent van alle kabelaansluitingen, ongeacht het werkelijke aantal abonnees.

Voor de kabelexploitanten, die in het algemeen sterk geporteerd zijn voor abonneetelevisie, speelt nog dat Sport7 voor hen net te vroeg komt. De digitale decoders waarop zij hun zinnen hebben gezet voor de lucratieve verspreiding van abonnee-zenders en andere diensten, zijn nog niet beschikbaar. Voor Sport7 zouden de kabelnetten (en hun klanten) dit najaar dus moeten gaan investeren in analoge decoders, die binnen luttele jaren weer verouderd zijn. Het liefst zagen de kabelexploitanten dat zij Sport7 een jaar lang gratis konden doorgeven, zodat er duidelijkheid ontstaat over de marktpositie van de zender en de nieuwe technische mogelijkheden voor abonneetelevisie. Sport7 wil echter vanaf dit najaar al geld zien.

Sport7 grossiert in zelfverzekerde uitspraken: elk commercieel station dat in Nederland de afgelopen jaren op de kabel wilde, aldus directeur Ruud Hendriks, had kort voor de start nog maar weinig contracten rond met kabelexploitanten. Maar RTL, Veronica en SBS6 wilden juist betalen om op de kabel te geraken, dat maakte de situatie anders. Sport7 kan eigenlijk alleen maar hopen dat, na een gratis proefdoorgifte van enkele weken, de publieke vraag naar Sport7 inderdaad zo overweldigend zal zijn dat geen gemeenteraad of kabelexploitant Sport7 nog van de kabel durft te halen of te coderen en alsnog betaling van twee gulden per maand bij iedere kabelkijker kan worden afgedwongen. Op de schouders van René Froger rust een zware verantwoordelijkheid.

    • Raymond van den Boogaard