Stellingen

De euforiestemming bij de Gasunie over de hoge omzet ten gevolge van de strenge winter staat haaks op de politieke inspanning om te komen tot energiebesparing.

H.O. FOLKERTS, Rijksuniversiteit Groningen

Hoewel een grote mond en een klein hartje sterk gecorreleerd lijken, is het laatste geen excuus voor het eerste.

T.J.G.M. LAM, Universiteit Utrecht

Jong blijven kan niet; als je morgen nog even oud bent als vandaag, dan ben je dood.

R. NIESSEN, Universiteit van Amsterdam

Toen er nog meer van was, heette het milieu nog natuur.

E. KATS, Rijksuniversiteit Leeuwarden

Het algemeen gevoelen dat men bij loketten altijd in de verkeerde rij staat wijst op ambtelijke moedwil.

J. SCHILPEROORD, Universiteit Utrecht

Nu iedereen dezelfde verre reizen maakt, kan het verplichte avondje foto's dia's of videobanden kijken voor vrienden en familie genoegzaam achterwege blijven.

H.A.H. KAASJAGER, Universiteit Utrecht