Srebrenica centraal in zaak tegen Karadzic en Mladic; Couzy: Frankrijk weigerde luchtsteun

DEN HAAG, 4 JULI. De scheidende bevelhebber van de Landmacht, luitenant-generaal H. Couzy, is ervan overtuigd dat de Franse generaal Janvier, commandant van de VN-troepen in Bosnië, na contact met Parijs op 10 juli vorig jaar luchtsteun aan de Nederlandse blauwhelmen in de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië heeft geweigerd.

De enclave viel op 11 juli in handen van de Bosnische Serviërs. De Fransen waren in onderhandeling over de vrijlating van twee door de Bosnische Serviërs gevangen genomen Franse piloten en volgens Couzy gaat er bij zo'n proces “niks voor niks”.

Couzy zei dit gisteren in een fragment uit een vraaggesprek in de tv-rubriek Twee Vandaag. Het vraaggesprek wordt vanavond in Tijdsein uitgezonden. Couzy, die vandaag het bevel over de Landmacht overdraagt, gaat daarmee rechtstreeks in tegen de opvatting van het kabinet. Met zijn uitspraak ondersteunt hij berichten in deze krant, waarin melding is gemaakt van een persoonlijke interventie van president Chirac om Dutchbat luchtsteun te onthouden.

Volgens de Nederlandse regering zijn er na onderzoek in Parijs, Londen, bij het hoofdkwartier van de VN in New York en in Washington geen aanwijzingen dat Chirac heeft geïntervenieerd en dat de VN de enclave Srebrenica moedwillig hebben opgegeven. Couzy zegt niet te weten of Janvier met Chirac persoonlijk heeft gesproken. Maar hij weet wel dat Janvier op 10 juli in contact stond met hoge Franse autoriteiten en daarna luchtsteun aan Dutchbat heeft tegengehouden.

Tweede-Kamerleden toonden zich in de uitzending verbaasd over de uitspraken van de generaal. De Hoop Scheffer (CDA) en Valk (PvdA) drongen aan op internationaal onderzoek naar de val van Srebrenica.

De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks heeft gisteren in schriftelijke vragen aan Voorhoeve (Defensie) opheldering gevraagd over berichten dat Dutchbat bij de val van Srebrenica twee lokale VN-tolken aan hun lot heeft overgelaten.