Raadselen rond gijzeling in Kashmir

NEW DELHI, 4 JULI. Precies een jaar nadat militante moslims in de Indiase deelstaat Jammu en Kashmir vier buitenlandse toeristen ontvoerden, hebben de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen vanmorgen een dringende oproep aan de ontvoerders gericht hun gijzelaars vrij te laten. Het is echter twijfelachtig of het viertal nog in leven is.

Twee Amerikanen en twee Britten die in de buurt van de plaats Pahalgam kampeerden, werden vorig jaar juli door strijders van de tot dan onbekende groepering Al-Faran ontvoerd. Enkele dagen later wist een van de Amerikanen te ontsnappen, maar in plaats daarvan gijzelde Al-Faran een Duitser en een Noor. De Noor, de 27-jarige Hans Christian Oströ, werd op 13 augustus onthoofd nabij Pahalgam aangetroffen.

Al-Faran heeft steeds de vrijlating geëist van vijftien militante moslims, die gevangen zitten in Indiase gevangenissen. De Indiase autoriteiten hebben echter consequent geweigerd aan deze eis te voldoen. Aanvankelijk was er regelmatig contact met de ontvoerders, die ook enkele keren foto's stuurden van hun gijzelaars ten bewijze dat die nog in goede gezondheid verkeerden. Het laatste contact dateert echter al van november.

In mei deden berichten de ronde dat de vier ontvoerden in december waren gedood. Zoekacties naar de stoffelijke overschotten met speciaal getrainde herdershonden in de omgeving waar de executie zou hebben plaatsgehad bleven echter vruchteloos. Lokale bewoners verklaarden bovendien de gijzelaars nadien nog enkele keren levend te hebben gezien.

Het gijzeldrama in Kashmir kent veel raadselachtige kanten. Zo is niet duidelijk waarom de Indiërs de gijzelaars nimmer hebben kunnen vinden. Vooral in het begin hebben duizenden militairen het gebied rond Pahalgam dag in dag uit grondig uitgekamd.

Bovendien is nog altijd onduidelijk wat Al-Faran voor groep is. Maakt ze deel uit van de grotere radicale verzetsgroep Harkat-ul-Ansar of is het een door Pakistan opgezette eenheid, die India in verlegenheid moet brengen? Weer anderen sluiten niet uit dat de hele ontvoering op initiatief van India zelf is opgezet om de militante strijders in Kashmir in een kwaad daglicht te stellen.

Wie er ook achter zit, de ontvoerders raakten vermoedelijk al snel in verlegenheid met de door hen zelf geschapen situatie. Ook de overwegend islamitische bevolking van Kashmir kon er weinig waardering voor opbrengen en hield vorig jaar zelfs een proteststaking tegen Al-Faran. Mede daarom achtten de ontvoerders het wellicht gemakkelijker hun gijzelaars van het leven te beroven. Niets staat echter vast. De familieleden van de gijzelaars, van wie sommigen op het ogenblik in Kashmir verkeren, leven intussen al een jaar in tergende onzekerheid.

    • Floris van Straaten