Opnieuw een 'dag van de waarheid' voor Air France

PARIJS, 4 JULI. Voor Air France Europe was het vandaag de dag van de waarheid: een fusie met Air France of zeer nauwe samenwerking. Uit afkeer van die waarheid werd driekwart van de vluchten van de voormalige binnenlandse Franse maatschappij niet uitgevoerd.

President-directeur Christian Blanc ontving vanmorgen achtereenvolgens de ondernemingsraad van Air France en die van Air France Europe, formeel allebei dochters van de Groupe Air France. Het was al een overwinning dat de bijeenkomsten doorgingen, want de bonden van ex-Air Inter weigerden in het hoofdkantoor van Air France te vergaderen. Een hotel (vroeger eigendom van Air France, maar verkocht door Blanc) bracht uitkomst.

De verwachte confrontatie zag er in de loop van de morgen gematigd uit. Blanc sprak van “een toenadering” tussen beide dochterbedrijven. Daarmee haalde hij de angel uit het felle verzet van de meeste Air Inter-bonden. Hoewel hij gisteravond openlijk steun voor een volledige fusie kreeg van premier Juppé, geeft Blanc er kennelijk de voorkeur aan zijn harde gebaren van vorige week af te wisselen met verzoenende geluiden.

Die wisseltactiek heeft Blanc, ervaren crisismanager bij de Parijse metro en op Nieuw Caledonië, bij Air France al goede resultaten opgeleverd. Na een vijandige ontvangst in 1993 wist hij in 1994 een grote meerderheid van het personeel achter zijn overlevingsplan voor de staatsluchtvaartmaatschappij te krijgen. Dat heeft banen en loon gekost, maar (door Lufthansa gisteren weer aangevochten) miljarden-steun van de overheid en een voorzichtig herstel van de winstgevendheid opgeleverd.

Toen hij ook de directie van Air Inter kon gaan voeren, smeedde Blanc deze voormalige binnenlandse monopolist om tot Air France Europe om de Franse maatschappij voor de Europese markt te worden - Air France zou vooral internationaal gaan vliegen. Nu de Inter-piloten weigeren hun salarisvoordeel ten opzichte van Air France (15 tot 30 procent) op te geven, en de bonden geen akkoord willen sluiten over andere aanpassingen van de royale arbeidsvoorwaarden, heeft Blanc het Europese plan van Air Inter (inmiddels omgedoopt tot Air France Europe) afgeblazen.

Een verlies van inmiddels 100 miljoen franc per maand onderstreept de urgentie.Achttien onrendabele binnen- en buitenlandse lijnen worden gesloten, tot grote consternatie van personeel en lokale overheden. Een totale fusie met Air France (met 950 ontslagen) blijft het meest waarschijnlijk, al achtte Blanc het tactvol dat er vandaag niet in te hameren.

Met nog een paar stakingen in vakantietijd wordt het karwei door bonden en concurrentie zelfstandig afgemaakt.

    • Marc Chavannes