Northwest: stap KLM 'bemoedigend'

ROTTERDAM, 4 JULI. Het voornemen van president-directeur Pieter Bouw van de KLM om de strijdbijl met Northwest Airlines te begraven is “zeer bemoedigend”, aldus Dough Kilian, directeur communicatie van Northwest. “Wij willen graag op goede voet verdergaan maar dan wel op voorwaarde dat de heer Bouw beide gerechtelijke aanklachten tegen ons intrekt”, zei Kilian gisteren desgevraagd vanuit Minneapolis.

Tegelijk maakte de Europese Commissie gisteren bekend dat zij allianties als die van KLM-Northwest gaat onderzoeken.

Northwest-zegsman Kilian noemde eerdere berichten dat KLM's toenadering door Northwest Airlines 'koel' is ontvangen 'niet geheel correct'. Van een 'cruciale ommekeer', waar Bouw zondag tegen de Nederlandse pers in Peking over repte, wilde hij weliswaar niet spreken, maar wel over een 'positief signaal'.

Kilian zei wel verrast te zijn door sommige uitlatingen van de KLM-president zondag in Peking. “De heer Bouw wees ons er medio vorig maand al op dat hij een ommekeer in de relaties wilde, maar dat hij meer stabiele relaties tussen beide partners voor een langere periode van zo'n vijf jaar wil vastleggen was nieuw voor ons. Dat lijkt een prima idee. En hoe sneller des te beter, mits de procesdreiging van tafel gaat. Want die staat haaks op een goede relatie.” Kilian zei verder dat Bouw en Dasburg elkaar gisteren telefonisch hebben gesproken, dat verder overleg zal volgen en de Northwest-board zich weldra zal buigen over de voorgestelde verbetering van de relatie en de eventuele contractuele verankering daarvan. “Dat is urgent”, zei de Northwest-manager. “Wij hadden tot voor kort met de KLM de meest geavanceerde luchtvaartalliantie ter wereld en nu wordt de concurrentie van nieuwe allianties als van Lufthansa-United en American-British Airways steeds dreigerder.” Daarom is het, volgens Kilian, zaak om zonder dreiging van processen de draad weer zo snel mogelijk op te nemen en substantiële zaken te gaan regelen zoals het combineren van de vrachtdivisies van beide maatschappijen en van de computerreserveringssystemen.

Zegsman Kilian wees KLM-vermoedens dat de groot-investeerders Wilson en Checchi Northwest zouden willen uitmelken door de lucratieve Pacific-routes te verkopen en hun belangen in Northwest af te stoten, resoluut af. “Wij werken al zeven jaar lang met hen samen en ik ben ervan overtuigd dat zij het beste met de maatschappij voor hebben.”

De argwaan van de KLM in die richting werd eind vorig jaar versterkt toen beide heren via een 'gifpil'-procedure het KLM-belang in Northwest aftopten op maximaal 19 procent, wat voor het Nederlandse bedrijf aanleiding was om te gaan procederen. Volgens Kilian kunnen zulke rechtszaken in de VS jaren slepen wat in een goede relatie een onmogelijke zaak is. Oktober aanstaande behandelt de Amerikaanse rechter een motie van het duo Wilson-Checchi om de KLM-klachten niet ontvankelijk te verklaren. Kilian: “Maar de KLM kan ze natuurlijk nog veel sneller intrekken.”

De Northwest-woordvoerder zei verder dat Northwest de KLM graag bij haar recent gesloten samenwerkingsakkoord met China's grootste maatschappij Air China wil betrekken, zodra het conflict met de Nederlanders definitief uit de wereld is. De Europese Commissie in Brussel gaat zes transatlantische samenwerkingsverbanden tussen Amerikaanse en Europese maatschappijen tegen het licht houden om te zien of ze concurrentievervalsende elementen bevatten. Ook de allang bestaande samenwerking tussen de KLM en Northwest Airlines wordt onderzocht. Dat hebben de EU-commissarissen Van Miert (Concurrentie) en Kinnock (Transport) gisteren in Brussel laten weten. Directe aanleiding is het onlangs aangekondigde monsterverbond tussen American Airlines en British Airways.

    • Ferry Versteeg