Multihouse daagt klanten voor rechter

Automatiseerder Multihouse in Gouda spant een kort geding aan tegen een verbond van zeven nutsbedrijven (Numis-2000), om te bereiken dat een reeds vijf jaar lopend project kan worden opgeleverd.

Multihouse heeft voor de nutsbedrijven, waaronder EDON, Amstelland, PNEM West en Frigem, een klanteninformatiesysteem ontwikkeld, waarmee volgens het automatiseringsbedrijf geslaagde proeven zijn gehouden.

In april zijn afspraken gemaakt over afsluiting van het project per 20 september 1996. Numis-2000 vecht die afspraken aan.

Multihouse meent niettemin een systeem te hebben gemaakt dat voldoet aan de specificaties en wil afronden.

Dan kan een rekening van 2 miljoen gulden worden geïncasseerd, en zou de onderneming de ontwikkelde programmatuur ook elders op de markt kunnen aanbieden.