Karadzic doet niet mee aan verkiezingen

SARAJEVO, 4 JULI. Radovan Karadzic, leider van de Bosnische Serviërs, doet niet als kandidaat mee aan de verkiezingen van september. Karadzic trok zich gisteren terug, ondanks dringende verzoeken van zijn Servische Democratische Partij (SDS) om kandidaat te staan voor de functie van president van de Servische Republiek in Bosnië.

De NAVO heeft gisteren in Brussel de opperbevelhebber van de NAVO-vredesmacht in Bosnië (IFOR), generaal George Joulwan, opdracht gegeven de eerste voorbereidingen te treffen voor het vertrek van IFOR uit Bosnië. Hij moet daarmee beginnen na de Bosnische verkiezingen van 14 september. Het IFOR-mandaat loopt tot 20 december. Algemeen wordt gespeculeerd over de noodzaak ook na die datum een internationale vredesmacht in Bosnië te laten om te voorkomen dat de strijd oplaait. Een beslissing is daarover echter nog niet genomen.

Het bestuur van de SDS, waarvan Radovan Karadzic voorzitter is, wees gisteren in Pale Biljana Plavsic aan als partijkandidate voor het presidentschap. Plavsic fungeert als presidente ad interim van de Servische Republiek sinds Karadzic haar vorige week zijn bevoegdheden overdroeg onder druk van de internationale gemeenschap.

Het SDS-bestuur wees verder Momcilo Krajisnik - nu voorzitter van het Bosnisch-Servische parlement - aan als kandidaat van de Bosnische Serviërs voor het collectieve presidentschap van Bosnië, dat uit een Serviër, een moslim en een Kroaat zal bestaan. De minister van Buitenlandse Zaken van de Servische Republiek in Bosnië, Aleksa Buha, wordt SDS-kandidaat voor het voorzitterschap van het parlement van de Bosnische Serviërs.

De internationale gemeenschap eist het vertrek van Karadzic van het politieke toneel; op grond van het vredesakkoord van Dayton mag hij geen enkele gekozen openbare functie bekleden. Na Karadzic' herverkiezing als voorzitter van de SDS, vorige week, is de roep om sancties tegen de Bosnische Serviërs toegenomen.

De Amerikaanse minister van Defensie, William Perry, is er tijdens intensief overleg in Sarajevo niet in geslaagd de Bosnische moslims en Kroaten ertoe te brengen hun meningsverschillen over de integratie van hun beider legers bij te leggen en het eens te worden over de defensiewet van de moslim-Kroatische federatie. Die overeenstemming is van cruciaal belang voor het Amerikaanse programma voor de bewapening en opleiding van het Bosnische leger. De moslims en de Kroaten verschillen al maanden diepgaand van mening over de defensiewet en werden het ook onder Perry's bemiddeling gisteren niet eens. De Amerikaanse minister kreeg alleen de toezegging los dat de moslims en de Kroaten zullen blijven proberen het eens te worden. (Reuter, AP, AFP)