Folkert Jensma hoofdredacteur NRC Handelsblad

ROTTERDAM, 4 JULI. Met de instemming van de Raad van Commissarissen van PCM Uitgevers NV is gisteren de procedure afgerond voor de benoeming van Folkert Jensma tot hoofdredacteur van NRC Handelsblad per 1 augustus 1996. Jensma is benoemd door de directie van de Nederlandse Dagbladunie BV, uitgeefster van onder meer NRC Handelsblad, op voordracht van de redactie van deze krant.

Mr. F.E. Jensma (38) is aan NRC Handelsblad verbonden sinds de zomer van 1983, toen hij medewerker werd van het Zaterdags Bijvoegsel. In maart 1985 trad hij in dienst als redacteur, bij de redactie binnenland waar hij werkte tot zijn overstap naar de algemene verslaggeverij in de zomer van 1986. Tussen september 1987 en november 1991 werkte hij op de Haagse redactie, als departementaal redacteur (Justitie en Binnenlandse Zaken) en politiek redacteur.

In Den Haag deed hij onder meer verslag van de 'paspoort-affaire' die uitmondde in een parlementaire enquête en het aftreden van de staatssecretarissen Van Eekelen en Van der Linden. In november 1991 werd hij benoemd tot correspondent in Brussel, van waaruit hij onder meer berichtte over de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht. Bij zijn terugkeer naar Nederland in maart 1994 werd hij chef van het Zaterdags Bijvoegsel.

Tussen 1977 en 1983 studeerde Jensma Nederlands recht aan de Leidse universiteit, waarbij hij tussen 1980 en 1983 redacteur was van het Leidse universitaire weekblad Mare. In 1976 deed hij examen aan het Coornhert Gymnasium in Gouda. Aansluitend studeerde hij een jaar in de Verenigde Staten, aan de State University of New York at Albany, waar hij een 'undergraduate' programma economie en sociale wetenschappen volgde met als bijvak criminologie.

Jensma is de zesde hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Bij de fusie van de Nieuwe Rotterdamse Courant en het Algemeen Handelsblad tot NRC Handelsblad, op 1 oktober 1970, telde deze krant drie hoofdredacteuren: mr. J.L. Hel- dring, H.J.A. Hofland en drs. A. S. Spoor. Per 1 januari 1972 werd Spoor enig hoofdredacteur, wat hij bleef tot 1 september 1983. Spoor werd opgevolgd door W. Woltz, die op 1 januari 1990 werd opgevolgd door dr. B. Knapen. Sinds 1 mei dit jaar is Knapen in dienst van het Philips-concern.