Einde aan 'oorlog' bij Belgische politie

BRUSSEL, 4 JULI. De drie politiediensten in België, gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie, hebben gisteren een akkoord gesloten over de verdeling van hun taken. Hiermee moet een einde komen aan de 'guerre des flics' (politie-oorlog) over bevoegdheden.

Volgens het akkoord legt de rijkswacht zich voortaan toe op zware criminaliteit, zoals drugshandel, terrorisme en overvallen.

De gerechtelijke politie moet zich richten op witte-boordencriminaliteit zoals financiële misdaad en computercriminaliteit, maar ook op de ontvoering van minderjarigen. Beide diensten mogen georganiseerde criminaliteit bestrijden, binnen hun specialisatie.

De gemeentepolitie moet zich voortaan toeleggen op het voorkomen van misdaden en zich meer integreren in de wijken. Wegens haar lokale karakter kreeg deze politiedienst geen specialisatie.

Bij de taakverdeling stonden vooral gerechtelijke politie en rijkswacht tegenover elkaar. De gerechtelijke politie vreesde dat de rijkswacht te veel zware-criminaliteitsbestrijding op zich zou nemen.

Om een akkoord te bereiken is nu overeengekomen dat beide diensten de strijd tegen georganiseerde criminaliteit mogen aanbinden. Het gisteren bereikte compromis moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

Intussen is in België ophef ontstaan over een zoekactie van de rijkswacht naar leden van de Turkse gemeenschap, twee jaar geleden. Tijdens deze zogeheten Operatie Rebel, een zoekactie naar ten minste 100.000 Turken, Turkse Belgen en hun familieleden, werden gegevens gehaald uit het rijksregister, zonder dat de gerechtelijke overheden hiervan op de hoogte waren gebracht.

Pas maanden later werd Justitie om toestemming gevraagd. De rijkswacht zocht vooral naar drugshandelaren.

Belgische senatoren noemden de werkwijze gisteren een schending van de privacy en bestempelden de actie als “etnische screening” en “Orwelliaans”.

Het Belgische controlecomité op de politiediensten stelt een onderzoek in.

    • Birgit Donker