Couzy ruziet bij afscheid weer met Voorhoeve

AMERSFOORT, 4 JULI. Luitenant-generaal H.A. Couzy is bij zijn vertrek als bevelhebber van de landmacht opnieuw in aanvaring gekomen met de politieke leiding van het ministerie van Defensie. Minister Voorhoeve en diens voorganger Ter Beek nemen vandaag afstand van kritiek die Couzy in zijn memoires levert aan het adres van de beide bewindslieden. Couzy droeg vandaag in Amersfoort het commando over aan zijn opvolger luitenant-generaal M. Schouten.

In zijn boek 'Mijn jaren als bevelhebber', dat morgen verschijnt, kijkt Couzy terug op de conflicten die hij met beide bewindslieden heeft gehad. De scheidende bevelhebber verwijt zowel Voorhoeve als Ter Beek dat zij te weinig overleg met hem voerden en hem onvoldoende de gelegenheid gaven zijn standpunten toe te lichten.

Over zijn relatie met Voorhoeve zegt hij: “We hadden eenmaal in de veertien dagen een lunch met de militaire leiding van de krijgsmacht. De minister nam plechtstatig het woord en vertelde wat er die ochtend in zijn wekelijkse bespreking met zijn naaste adviseurs aan de orde was geweest. Bovendien was de minister zo uitgebreid aan het woord dat er nog slechts een paar minuten voor ons overbleven om onze specifieke problemen op tafel te leggen. Het was aardig om te horen wat de minister met zijn adviseurs had besproken, maar het had verder niets met communicatie te maken. Toch is tot mijn afscheid deze wat bizarre vertoning in stand gehouden.”

In een vanmorgen uitgegeven verklaring toont minister Voorhoeve zich ontstemd over de lezing van de vertrekkende generaal. “Zijn boek is zeer onzorgvuldig wat betreft de feitelijke weergave van gesprekken, gebeurtenissen en omstandigheden”, aldus de verklaring. Voorhoeve verwijt Couzy dat hij “zich niet de tijd heeft gegund om zijn ervaringen minimaal te toetsen en ordelijk op schrift te stellen”. Tot eind deze maand is Voorhoeve politiek verantwoordelijk voor de uitspraken van de generaal.

In de Bernhardkazerne in Amersfoort droeg Couzy vanmorgen het commando van de landmacht over buiten aanwezigheid van de politieke leiding. Zowel Voorhoeve als zijn staatssecretaris Gmelich Meyling ontbrak bij de ceremonie. Voorhoeve was afwezig in verband met een vergadering van de ministerraad; staatssecretaris Gmelich Meyling wegens het huwelijk van zijn zoon. Couzy voerde meer dan vier jaar het bevel over de landmacht en kwam door zijn uitspraken herhaaldelijk in conflict met de politieke leiding van het ministerie van defensie.

Pag.3: Schouten dankt Couzy

Vanochtend bedankte Schouten zijn voorganger Couzy voor de energieke verdediging van de positie van het krijgsmachtdeel “zoals u die zag”. Schouten voelde zich ongemakkelijk om Couzy toe te spreken. Hij zelf was het als plaatsvervangend chef defensiestaf niet eens geweest met de kritiek van Couzy maar op deze feestelijke dag van de commandowisseling wilde hij daar niet breed op ingaan, zegt een van zijn medewerkers.

Couzy vroeg in zijn afscheidsspeech meer aandacht binnen de krijgsmacht voor de rol van onderofficieren. “We maken nog onvoldoende gebruik van hen. Zij zijn de vakmensen op het gebied van het militaire materieel, de tank, het kanon, de mitrailleur. (-) Ze kunnen echter meer taken uitvoeren dan we ze nu geven en ze kunnen meer verantwoordelijkheid dragen dan ze nu krijgen.” Couzy gaf aan dat er plannen in de maak zijn om onderofficieren beter te waarderen.

Scherpe kritiek heeft Couzy in zijn boek aan het adres van oud-minister Ter Beek. “Hij liet heel lang in het midden wat hij zelf dacht. Je was er nooit zeker van of hij zich als puntje bij paaltje kwam, wel sterk zou maken voor reële militaire belangen”, schrijft de bevelhebber van de landmacht.

Ter Beek verwijt Couzy dat deze geen politiek benul heeft en zelf oorzaak is van communicatieproblemen. Ter Beek stelt dat het boek “wemelt van de fouten, onjuistheden en onnauwkeurigheden”.