Coalitie steunt tuinbouwplan

DEN HAAG, 4 JULI. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer steunen de plannen van minister Van Aartsen (Landbouw) om voor een periode van tien jaar circa 300 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor sanering van de glastuinbouw. Het CDA vindt de voorstellen “op alle fronten te mager”.

Dit bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer. De herstructureringsplannen voor de tuinbouw zijn in overleg met de Land- Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) opgesteld. Onder druk van de buitenlandse concurrentie zullen veel tomaten- en komkommerkwekers het komende decennium moeten afhaken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt momenteel ruim vierduizend tuinders die groenten onder glas kweken. Van Aartsen wil ongeveer 300 miljoen gulden uittrekken voor de modernisering en herverkaveling van maximaal duizend hectare kassen. De minister wil de steun beperken tot de grotere tuinbouwgebieden zoals het Westland en Aalsmeer. De regeling zal op 1 januari beginnen. De Kamer vindt echter dat ook kleinere gebieden de steun van de minister verdienen.

Van Aartsen zei de Kamer daarop toe nogmaals te kijken naar de criteria die bepalen welke gebieden voor steun in aanmerking komen. De Kamer vindt dat alleen bedrijven voor subsidie in aanmerking mogen komen die zich minimaal houden aan de vorige CAO. Van Aartsen zei bij een subsidie-aanvraag eerst naar de arbeidsomstandigheden te zullen kijken.