Beleggers in Fokker-obligaties ruziën over kosten

ROTTERDAM, 4 JULI. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de trustmaatschappij die de belangen van gedupeerde beleggers in Fokker-obligaties moet behartigen, hebben een principieel conflict over de kosten voor een vergadering van de obligatiebezitters.

De trustmaatschappij wil dat de VEB de helft van de vergaderkosten (geschat op 15.000 gulden) betaalt, maar de VEB vindt dat de trustmaatschappij alles zelf moet betalen.

Door deze twist is de vergadering van Fokker-obligatiebeleggers die de VEB nog voor de zomer wilde houden, twijfelachtig geworden. De obligatiebeleggers bezitten samen voor 1,6 miljard gulden aan Fokker-effecten, die waardeloos zijn geworden door het bankroet van de vliegtuigbouwer.

“Wij hebben de trustmaatschappij nu om een duidelijk antwoord gevraagd: of zij organiseren een vergadering en dragen de kosten, of zij houden geen vergadering”, zegt mr. L. Vervuurt, jurist van de VEB.

Directeur J. Lutz van de Centrale Trustmaatschappij, die de belangen van de Fokker-obligatiebeleggers behartigt, wil een 50/50 verdeling. “Wij krijgen onze inkomsten van de debiteur, in casu Fokker, maar die betaalt niet meer. Wij staan welwillend tegenover een vergadering, maar wij zeggen: 'VEB, betaal jij mee aan de kosten'. Ik heb zwart op wit de bevestiging van de advocaat van de VEB dat de Vereniging zou meehelpen collecteren bij de obligatiebeleggers om de kosten te dekken, maar daar zijn zij zomaar op teruggekomen. Daar kan ik niet mee akkoord gaan.”

De VEB wil om principiële redenen niet meebetalen, zegt Vervuurt. “Op deze manier heeft het geen zin om een trustmaatschappij te hebben. Als de nood aan de man komt, steken zij de handen in de lucht en zeggen zij: 'wij hebben geen geld en kunnen niets doen'.”

Voor Lutz speelt ook een rol dat de Amsterdamse rechtbank drie weken geleden een verzoek van de VEB voor getuigenverhoren van Fokker-medewerkers over de verkoop van lease-vliegtuigen heeft afgewezen. Een onderzoek van curatoren gaat voor. Het lijkt Lutz daarom beter de volgende rapportage van de curatoren af te wachten, zodat er informatie op tafel ligt tijdens een vergadering.

    • Menno Tamminga