Winst uitzendbureau Start flink toegenomen

Uitzendbureau Start, tot voor kort een door werkgevers, werknemers en overheid bestuurde stichting zonder winstoogmerk, heeft vorig jaar een winst geboekt van 24,6 miljoen. In 1994 was dat nog 11,6 miljoen.

De forse winststijging is nog getemperd door een buitengewone last van 7 miljoen, grotendeels toe te schrijven aan een voorziening voor een herstructurering. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam op 31,6 miljoen, bijna drie keer zo veel als een jaar eerder.