Viscontrole EU naar Nederland

BRUSSEL, 3 JULI. Twee inspecteurs van de Europese Commissie zullen volgende week Nederland bezoeken, om te kijken of de controle op de quota voor haring goed wordt uitgevoerd. De inspectie volgt op de officiële aankondiging gisteren van de Europese Commissie dat de haringvangst in de Noordzee drastisch beperkt moet worden.

De vangstbeperking treft vooral Nederland, Denemarken en Schotland. Ook naar die laatste twee landen gaan de inspecteurs volgende week. De Commissie maakte gisteren bekend dat de verschillende landen van de Europese Unie strikte programma's moeten opstellen, om te verzekeren dat de toegestane quota niet worden overschreden. Als de controle volgens de Commissie onvoldoende is, dan kan deze de visvangst verbieden. Volgens een woordvoerder van de Commissie zal het echter zo'n vaart niet lopen.

De Commissiewoordvoerder wijst er op dat met name de controle op de zogeheten industriële visserij, die veel jonge haring binnenhaalt als bijvangst, moeilijk is uit te voeren, omdat de vis niet aan boord gesorteerd wordt. Ook voor haring als bijvangst van de industriële visserij heeft de Commissie beperkingen opgelegd van 44.000 ton in de Noordzee en 99.000 ton in het Skagerrak en het Kattegat. Tot nu toe golden hiervoor geen specifieke limieten.

De EU-ministers van Visserij moeten zich nog uitspreken over de maatregel, die de Commissie gisteren afkondigde en die voor zes maanden geldt. Naar verwachting legt een meerderheid zich neer bij het besluit.

De maatregelen volgen op een onderzoek, waaruit bleek dat de haringstand onder de helft van het minimum voor voortbestaan ligt. Ook Noorwegen, dat geen lid is van de EU, heeft met de vangstbeperkingen ingestemd. Midden jaren zeventig was de haringstand zo laag dat de vangst vier jaar werd verboden. De Commissie wil met de huidige beperking een totaal vangstverbod voorkomen.