Verbod op uitzendwerk bij staking afgewezen

ROERMOND, 3 JULI. Uitzendbureaus mogen tijdens een werkstaking doorgaan met het uitlenen van uitzendkrachten. De Industriebond FNV heeft gisteren een kort geding verloren tegen de uitzendbureaus Manpower, Adia en Start waarin om een verbod van uitzendwerk tijdens werkstakingen werd gevraagd.

De Industriebond had het kort geding aangespannen nadat onderhandelingen over een nieuwe CAO bij Rank Xerox in Venray maandag waren stukgelopen en een staking was aangekondigd. Bij Rank Xerox werken op een arbeidsbestand van 1.700 werknemers 600 à 700 uitzendkrachten. De Industriebond wilde met een totaal verbod op uitzendwerk bereiken dat een staking van zijn honderd leden niet zou worden ondergraven.

De president van de arrondissementsrechtbank te Roermond heeft bepaald dat de uitzendkrachten gewoon aan het werk mogen blijven. Wel geldt het zogeheten 'onderkruipersbeginsel' dat uitzendbureaus verbiedt om extra uitzendkrachten in te zetten op door staking vrijvallende arbeidsplaatsen.

Het vonnis is van belang omdat de Industriebond FNV voor september stakingen in de metaalindustrie (180.000 werknemers) heeft gepland. Ook daar overweegt de bond het effect van stakingen groter te maken door uitzendkrachten het werk te beletten. De rechtbank in Roermond heeft deze mogelijkheid nu afgewezen. Uitzendkrachten hebben overigens een eigen CAO, die wordt afgesloten door een andere FNV-bond, de Dienstenbond FNV.

De afgekondigde staking is niet geëffectueerd, omdat de Industriebond FNV en de drie andere vakbonden alsnog een principeakkoord hebben bereikt met Rank Xerox over een tweejarige CAO. De lonen gaan structureel met 5,5 procent omhoog en eenmalig met 0,5 procent. De werkweek wordt teruggebracht van gemiddeld 38,5 naar 38 uur. Teneinde de concurrentiekracht te vergroten hebben de werknemers van Rank Xerox in Venray de afgelopen CAO-periode een half uur langer gewerkt voor hetzelfde geld. Deze maatregel wordt nu teruggedraaid.

Vanuit de vestiging van Rank Xerox in Venray worden fotokopieerapparaten gedistribueerd over de hele wereld met uitzondering van Amerika, Japan, China en Australië. De Amerikaanse fabrikant van kopieerapparatuur heeft Nederland als vestigingsplaats voor het distributiecentrum gekozen wegens het beperkte aantal stakingsdagen.

Volgens directeur personeelszaken S. Litjens van Rank Xerox is er bij de vestiging in Venray nog nooit gestaakt en is de strategie er ook op gericht om stakingen te blijven voorkomen.