Universiteit Utrecht begint 'University College'

UTRECHT 3 JULI. De Universiteit van Utrecht wil in september 1997 beginnen met een kleinschalig University College, dat zich specialiseert in intensief en internationaal onderwijs. De in totaal zeshonderd studenten (vierhonderd uit Nederland en tweehonderd uit het buitenland) zullen op het terrein van de universiteit gehuisvest worden in een “gunstig academisch woon- en werkklimaat”.

Selectie van studenten vindt plaats 'binnen de wettelijke context', dus door middel van loting bij grote belangstelling. Maar ook zullen studenten in voorgesprekken blijk moeten geven van “een afgeronde intellectuele en vooral internationale ambitie, en de bereidheid om daarin te investeren. Er moet hier hard gewerkt worden,” aldus prof. dr. H. Adriaansens, 'bouwdecaan' van het op te richten College. “Dit betekent geen selectie uitsluitend op punten,” voegt hij er aan toe. “Een VWO'er met een gemiddelde van 6,9 kan net zo geschikt zijn als een met gemiddeld 9,6.”

Het College zal driejarige opleidingen bieden in de richtingen humanities (letteren), science (natuurwetenschappen) en social science (sociale wetenschappen), die opleiden tot een bachelors-niveau. Studenten kiezen een hoofdrichting, een major, maar zullen ook vakken moeten volgen uit de andere wetenschappelijke richtingen. Het is de bedoeling dat studenten met hun baccalaureus-diploma kunnen afstuderen in verwante doctoraalstudies op de Utrechtse Universiteit en op andere universiteiten. “Daarover worden op dit moment afspraken gemaakt,” aldus Adriaansens. Afstuderen in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden, en een deel van de studenten zal trainingen lopen in (buitenlandse) bedrijven.

Dit programma komt overeen met het voorstel van staatssecretaris Nuis (Onderwijs) voor driejarige universitaire opleidingen, met vervolgopleidingen van een of twee jaar. Adriaansens was de auteur van het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin zo'n structuur werd voorgesteld.

Engels geïnspireerd is ook het tutorsysteem, waarbij alle studenten gedurende de opleiding gevolgd worden door vaste begeleiders. Het Engelstalige onderwijs wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 25 studenten. Het College wordt op dezelfde wijze gefinancierd als andere universiteiten, maar met een andere organisatie moet kleinschalig onderwijs mogelijk zijn, denkt Adriaansens.

De universiteit wil met het College “de wereld in huis halen, zodat getalenteerde studenten niet naar het buitenland hoeven,” aldus de bouwdecaan. Studenten worden er opgeleid voor leidinggevende functies in internationale bedrijven en organisaties.

Intensief contact tussen studenten onderling en met docenten is een wezenlijk kenmerk van het College. Maar of een geschikte locatie voor de campus kan worden gevonden is niet zeker. Adriaansens verwacht dat de eerste lichting studenten in 1997 kan beginnen.