Sorgdrager bang voor agressie op grote scholen

ROTTERDAM, 3 JULI. Minister Sorgdrager (Justitie) vindt dat de scholen in Nederland te groot worden. Grote scholengemeenschappen zijn onpersoonlijker, waardoor er minder aandacht is voor de leerlingen. “Dat is funest voor kinderen”, aldus de minister. Grote scholen vergroten de kans op spijbelen en agressie tussen leerlingen.

Sorgdrager zei dit gisteravond op een D66-bijeenkomst in Rotterdam. Zij vindt dat kinderen in “kleine eenheden” moeten opgroeien. De minister hamert al langer op het belang van de opvoeding van kinderen.

Sinds begin jaren negentig stimuleert het ministerie van Onderwijs juist de vorming van 'brede' scholengemeenschappen, waarin alle middelbare-schoolopleidingen onderdak vinden: Mavo, Havo en VWO en het voorbereidend beroepsonderwijs. Het aantal categoriale scholen is door dat beleid sterk teruggelopen. In 1992-1993 waren er nog 395 categoriale scholen voor het voorbereidend beroepsonderwijs, dit jaar zijn er daarvan nog 150 over. De rest is gefuseerd met andere schooltypen.

Uit onderzoeken onder leerlingen uit het voorbereidend beroepsonderwijs is gebleken dat leerlingen zich meer thuisvoelen op een 'categoriale' school dan op een scholengemeenschap met verschillende schooltypen.