Shell publiceert lijst gegadigden sloop Brent Spar

ROTTERDAM, 3 JULI. Shell heeft vandaag de lijst van gegadigden bekendgemaakt voor de sloop van het olieplatform Brent Spar. Op de zogeheten 'long list' van 21 ondernemingen die voldoende gekwalificeerd zijn, prijken vier Nederlandse bedrijven: Heeremac in Leiden, HSM (Hollandse Staalbouw Maatschappij) in Gouda, Hollandia in Krimpen aan de IJssel en ROS Holland in IJmuiden. Stolt Comex Seaway in Aberdeen is een Brits-Nederlandse onderneming.

De bedrijven krijgen tot eind deze maand de tijd om een globaal voorstel te doen voor de sloop of herbestemming van de Brent Spar. Later zal uit de long list een short list van ongeveer zes bedrijven worden samengesteld. Deze zal worden gevraagd een gedetailleerd voorstel voor de eindverwerking van de Brent Spar in te dienen. Uiteindelijk moet de Britse overheid akkoord gaan met het definitieve voorstel.

De Brent Spar ligt sinds vorig jaar zomer in verticale positie voor anker in de Noorse Erfjord. Een analyse van het Britse engineering bedrijf W.S. Atkins heeft uitgewezen dat het een zeer zware opgave zal zijn om de Brent Spar, die meer dan honderd meter onder water steekt, weer horizontaal te brengen om hem aan land te slepen. In de tijd dat de Brent Spar door de Nederlandse werf Gusto werd ontworpen en geïnstalleerd, waarbij hij vanuit horizontale positie overeind werd getrokken, was nog nauwelijks computer-ondersteuning beschikbaar. Achteraf is komen vast te staan dat de Brent Spar bij het zogeheten 'up-enden' door Heerema en Smit in januari 1977 tot aan zijn bezwijk-spanning is belast. Later in 1977 zijn door een bedieningsfout in twee van de zes opslagtanks scheuren ontstaan. Die zijn nooit gedicht.

Veiligheidsvoorschriften verbieden dat de structuur nog eens aan een dergelijke mechanische spanning wordt blootgesteld. Dan zouden ook andere tanks kunnen bezwijken. De Britse overheid wenst dat voor de Brent Spar de best haalbare milieu-oplossing wordt gekozen. In overeenstemming daarmee streeft Shell ernaar op de short list bedrijven te plaatsen die wezenlijk verschillende oplossingen voor de sloop (of ander bestemming) van de Brent Spar hebben.