Rugklachtencentrum werkt zonder vergunning

DEN HAAG, 3 JULI. Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid gaan op korte termijn een “stevig gesprek” voeren met het Spine & Joint Centre in Rotterdam. Het particuliere revalidatiecentrum behandelt sinds 1 januari van dit jaar zonder vergunning ernstige bekkenpijnklachten van jonge moeders en chronische aspecifieke rugklachten van uitbehandelde patiënten.

Het ministerie zal het centrum niet sluiten, omdat volgens een woordvoerder van het ministerie de kwaliteit van de zorg goed is. Wel zullen er nadere afspraken moeten worden gemaakt, aldus de woordvoerder.

Gisteren werd bekend dat de Economische Controle Dienst (ECD) in Den Haag een onderzoek gaat instellen naar de tarieven die het Rotterdamse instituut heeft berekend. Een patiënte klaagde eerder dit jaar bij het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) in Utrecht, dat de tarieven in de gezondheidszorg vaststelt en daar toezicht op houdt, over een niet-gespecificeerde rekening van 1.650 gulden voor een consult. Het COTG schakelde na een bezoek aan het centrum de controledienst in. De ECD onderzoekt of er sprake is van overtreding van de Wet Tarieven Gezondheidszorg. Het centrum besloot eerder de tarieven na overleg met het COTG te matigen.

Het COTG wijst er op dat het Rotterdamse centrum niet moet worden gerekend tot de privé-klinieken die de laatste jaren worden opgericht om de wachtlijsten in bepaalde specialismen te ontlopen. Het gaat daarbij vooral om oogklinieken, instellingen voor orthopedische zorg en plastische chirurgie. De privé-klinieken vallen buiten de Wet Ziekenhuisvoorzieningen en mogen als zodanig geen andere kosten declareren dan tarieven voor behandelingen door medische beroepsbeoefenaren zoals die staan genoemd in de wet. De Rotterdamse particuliere kliniek daarentegen moet gezien worden als een revalidatiecentrum, dat een aparte vergunning moet aanvragen.

Volgens het Rotterdamse centrum is een vergunning bij het ministerie van Volksgezondheid inmiddels aangevraagd. Er is volgens het centrum vanaf de oprichting overleg gevoerd met overheid en zorgverzekeraars. “Voordat een formele erkenning kan worden verkregen moet een lange weg worden afgelegd. Om de enkele honderden patiënten in de tussentijd te kunnen blijven behandelen is verzocht de behandelingen voorlopig toe te staan”, aldus het centrum. Die toestemming bleef tot dusverre uit.

Het Spine & Joint Centre laat weten dat de behandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar afwijkingen van het houdings- en bewegingsapparaat dat vanaf 1984 is verricht door een aantal samenwerkende afdelingen van de Erasmus Universiteit en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Volgens het centrum worden de resultaten van dit onderzoek in de Verenigde Staten al geruime tijd met succes in praktijk gebracht. In Nederland is volgens het centrum tachtig procent van de ernstige patiënten na acht weken (zestien dagdelen trainen) zo ver dat ze zelfstandig in een fitness-centrum aan verder herstel kunnen werken.

De kosten voor de nieuwe manier van behandelen in het Spine & Joint Centre worden door enkele zorgverzekeraars vergoed. Ook andere behandelingen, over de tarieven waarvan nog geen afspraken met de overheid en de koepel van zorgverzekeraars zijn gemaakt, worden regelmatig door individuele zorgverzekeraars vergoed uit coulance met de eigen verzekerden.

Zes medewerkers van de ECD hebben het onderzoek naar economische delicten buiten de reguliere gezondheidszorg sinds vorig jaar opgevoerd. De dienst verwacht aan het einde van dit jaar ongeveer twintig processen-verbaal te hebben opgemaakt tegen instellingen die niet onder de Wet ziekenhuisvoorzieningen vallen. Daaronder zijn ten minste drie processen-verbaal tegen extramuraal werkende oogartsen wegens het indienen van te hoge rekeningen. Vorig jaar maakte de controle-dienst nog slechts twee processen-verbaal op.

    • Arjen Schreuder