Reclame Mona voor yoghurt is toegestaan

ROTTERDAM, 3 JULI. De aanprijzingen van zuivelfabrikant Mona voor Fysiq-yoghurt zijn toegestaan. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de klacht van de Consumentenbond verworpen. De Consumentenbond maakte bezwaar tegen de reclame-uitingen van Mona omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat door het eten van de yoghurt ziekten voorkomen kunnen worden. De claim dat Fysiq 'bijdraagt' tot een 'verantwoord' cholesterolgehalte is toegestaan en door wetenschappelijk onderzoek voldoende onderbouwd, zo vindt de commissie.

De RCC is van mening dat het hier niet gaat om een ongeoorloofde medische claim, zoals de bond had aangevoerd, maar eerder om een gezondheidsaanprijzing. In die zin is een aanbeveling als 'past in een cholesterol-verlagend dieet' en zelfs 'helpt het cholesterolgehalte verlagen' uitdrukkelijk wel toegelaten. De RCC wenst een te hoog cholesterolgehalte niet als een ziekte te beschouwen.

Ook van misleiding is volgens de RCC geen sprake. Mona heeft het tot dusver niet openbaar gemaakte onderzoek van de Amerikaanse hoogleraar Anderson overgelegd en een geraadpleegde deskundige is van oordeel dat Mona zich op dit onderzoek mocht verlaten. Bovendien bestaat er meer onderzoek waarin de gunstige werking van de bacterie-stam die in Fysiq is opgenomen is aangetoond.

Mona is blij met de uitspraak. De eigenschappen van Fysiq werden enkele maanden geleden in twijfel getrokken door concurrent Unilever en de Consumentenbond. De inspectie gezondheidsbescherming onderzocht of de claims in strijd waren met de Warenwet. Daarvan is volgens de RCC geen sprake.

Mona vindt dat er een gedragscode voor fabrikanten van gezondheidsvoedsel moet komen voor de opzet van wetenschappelijk onderzoek naar produkteigenschappen.