Nog geen akkoord onderwijs-CAO

ROTTERDAM, 3 JULI. Het overleg over een nieuwe CAO voor het onderwijspersoneel is aan het begin van de nacht van dinsdag op woensdag vastgelopen. Minister Ritzen (Onderwijs) en de onderwijsvakbonden konden het niet eens worden over een algemene salarisverhoging noch over arbeidsduurverkorting (adv) en over extra maatregelen voor oudere en jonge leraren.

Het is niet duidelijk wanneer het overleg wordt hervat. De bonden willen deze week verkennen of er nog ruimte is en dan een nieuwe afspraak maken. De CAO, die 350.000 werknemers betreft, zou moeten lopen van 1 juni 1996 tot en met 31 december 1998.

De bonden eisen een salarisverhoging van 4,5 procent. Volgens een woordvoerder van de bonden wil Ritzen niet verder gaan dan 3,9 procent. Het bod van de minister behelst 3 procent extra voor iedereen voor een periode van 31 maanden, plus 3 keer 0,5 procent eenmalig, en specifiek voor jonge leraren 0,9 procent extra. Samen komt dat neer op een bod van 4,4 procent. De onderwijsvakbonden willen 4,5 procent extra voor iedereen, zij het ook met de mogelijkheid om iets specifieks te doen voor bepaalde leeftijdsgroepen. De bonden spreken van een “nuanceverschil”.

De bonden willen verder dat de werkweek in het onderwijs wordt teruggebracht van 38 naar 36 uur, en dat de banen die daardoor vrijkomen voor 80 procent worden herbezet. Volgens de bonden wilde Ritzen dat laatste niet garanderen. Bij de vorige CAO-onderhandelingen hebben de bonden er al op gehamerd dat die arbeidsduur er zou moeten komen “net als in de rest van de samenleving”.

De minister heeft vannacht aangeboden de arbeidsduur in twee stappen te verkorten. Per 1 augustus 1998 met 2 procent en per 1 augustus 1999 met 1 procent. De bonden vinden dit bod onvoldoende. Deze adv wordt bovendien pas gedeeltijk gerealiseerd na de komende contractsperiode. Een woordvoerder van de minister zegt hierover: “Wij bieden wat de bonden vragen, maar niet binnen de contractsperiode. Er zit een tijdsverschil in van acht maanden.”

De minister is volgens zijn woordvoerder tot het uiterste gegaan. “De grens is voor ons bereikt. Het heeft pas zin het overleg te hervatten als de bonden daartoe het initiatief nemen.” De bonden vinden dat Ritzen ook water bij de wijn moet doen. “Verder praten heeft anders geen zin.”