Minister overlegt met sector over schade visquota

ROTTERDAM, 3 JULI. Minister Van Aartsen (Visserij) gaat nog deze week praten met het Produktschap voor Vis en Visserijprodukten om te bezien hoeveel de schade voor de sector bedraagt door het besluit van Brussel om het haringquotum voor de Noordzee te halveren na sterke daling van de haringstand.

De vangstquota voor de Noordzee gaan omlaag van in totaal 313.000 naar 156.000 ton voor de betrokken lidstaten. De quota voor Skagerrak en Kattegat onder de Deense kust van 120.000 naar 99.000 ton. Verder krijgt de industrievisserij, die veel jonge haring binnenhaalt bij vissen op sprot en spiering een aantal beperkingen opgelegd.

Van Aartsen zei gisteren in een reactie op het besluit van Brussel dat de “maatregel van Bonino evenwichtig is, omdat ook de industrievisserij, die vooral wordt uitgeoefend door de Denen en Schotten, zal worden aangepakt. Daarbij moeten we ook voorkomen dat er volgend jaar helemaal niet meer op haring gevist mag worden.” De minister gaf aan ook voor volgend jaar een verlaging van het haringquotum te verwachten. Daarover wordt gewoonlijk pas in december een beslissing genomen.

De Europese Commissie maakte gisteren geen concrete maatregelen bekend om de visserij-industrie in de betrokken landen te compenseren. De beperkingen raken met name de Nederlandse haringvisserij. Ook Van Aartsen zei berichten daaromtrent nog te willen afwachten. Volgens een woordvoerder van de commissie krijgen de individuele vissers echter schadeloosstelling. Om hoeveel geld het gaat is nog onbekend. Zowel Brussel als de Nederlandse regering moet bijdragen aan de compensatieregeling.

Van Aartsen kon gisteren, in afwachting van het gesprek met het Produktschap niet zeggen in hoeverre dat de Nederlandse vissers door Den Haag worden gecompenseerd. “Eerst moeten we weten hoe groot de eventuele inkomensachteruitgang is. De vissers kunnen tenslotte ook uitwijken naar andere vissoorten. Daarnaast lijkt mij voor de hand te liggen dat Brussel moet betalen want het is een Brusselse maatregel.”

De visverwerkende industrie mag extra haring invoeren uit landen buiten de EU zonder importheffing te betalen. Om hoeveel vis het gaat is niet duidelijk. Aanvankelijk was sprake van 40.000 ton, maar volgens de officiële bekendmaking gaat het om een “passende” hoeveelheid. Die haring zou gevangen kunnen worden boven de 62-ste breedtegraag, een gebied waarvoor een andere quotering geldt.

Voorzitter D. Langstraat van het produktschap becijferde gisteren dat het inkomensverlies voor de Nederlandse vissers op 23 miljoen gulden zou neerkomen.