Minister achter deal met getuige

DEN HAAG, 3 JULI. Minister Sorgdrager (Justitie) vindt dat het openbaar ministerie een verantwoorde 'deal' heeft gemaakt met een getuige in de strafzaak tegen Johan V., alias De Hakkelaar.

Dit schrijft zij in antwoord op Kamervragen van de drie regeringsfracties en de fracties van SP en CDA. Volgens Sorgdrager zijn de afspraken die zijn gemaakt met de getuige Fouad A. “in lijn met het standpunt van het kabinet”. Zij deelt de mening van het openbaar ministerie dat er sprake is “van een uiterst redmiddel in een opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit”. De verkregen informatie is “essentieel” voor de opsporing en het te leveren bewijs.

De getuige, diamantair in Antwerpen, kon informatie leveren die essentieel is voor de veroordeling van Johan V. en Koos R.. Zij worden verdacht van grootschalige handel in softdrugs. Volgens het openbaar ministerie zijn op aanwijzing van A. inmiddels vier verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij deze handel.

Sorgdrager verwijst in haar antwoord naar een brief die A. Docters van Leeuwen, voorzitter van het college van procureurs-generaal, op 18 juni aan haar heeft verstuurd.

Docters van Leeuwen schrijft dat op 24 april een overeenkomst is gesloten met Fouad A. Afgesproken werd dat A. niet zou worden vervolgd als hij het openbaar ministerie 1,8 miljoen gulden zou betalen en informatie zou leveren over Johan V. Het bedrag was de maximale geldboete voor de strafbare feiten waarvan A. werd verdacht. Het gaat daarbij om vier hasjtransporten tussen 1987 en 1991 en deelname aan een criminele organisatie.

De diamantair was betrokken bij het doorsluizen van de opbrengsten van de verkoop van hasj. Ook was A., geboren in Bombay en voormalig ingezetene van het emiraat Dubai, tussenpersoon en bemiddelaar tussen Johan V. en een aantal Pakistaanse hasjleveranciers, aldus Docters van Leeuwen.

De Haagse procureur-generaal merkt in zijn brief aan Sorgdrager op dat het twijfelachtig is of A. in Nederland wel voor de rechter zou kunnen worden gebracht en of hij hier zou kunnen worden veroordeeld.