Lebed zegt nog meer bevoegdheden te krijgen

MOSKOU, 3 JULI. Aleksandr Lebed krijgt naar eigen zeggen na de Russische presidentsverkiezingen van vandaag van president Jeltsin vergaande bevoegdheden op een groot aantal beleidsterreinen, variërend van veiligheidszaken tot de economie en het sociale beleid.

Lebed, die door president Jeltsin werd benoemd tot secretaris van de Russische Veiligheidsraad - met bevoegdheden op het gebied van de nationale veiligheid - nadat hij in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op de derde plaats was geëindigd, zei gisteren op een persconferentie “aanvullende macht” nodig te hebben omdat “veiligheid meer betekent dan een sterk leger”.

Jeltsin zal de komende dagen volgens Lebed diverse decreten ondertekenen die hem die extra bevoegdheden verschaffen. Ze hebben betrekking op zaken als het economische beleid, kernenergie, de landhervormingen en sociale zaken.

Lebed presenteerde gisteren een 22 pagina's lang beleidsdocument met zijn plannen. Het bevat vele felle aanvallen op de stand van zaken in Rusland en vele waarschuwingen tegen de volgens Lebed te grote invloed van het Westen in Rusland. Zo hekelt Lebed in het document de omvang van de import uit het Westen en de rol van de reclame Westerse stijl, die naar zijn mening de Russische mentaliteit ondergraaft en “het karakter van voedselagressie” heeft bereikt. Lebed zei gisteren striktere visumregels te wensen voor in Rusland wonende buitenlanders om het land “te beschermen tegen dieven en onwelkome import”.

In het document belooft Lebed de rol van de staat in de economie te versterken. “De belangrijkste bedreiging van de nationale veiligheid is het ontbreken van een economische strategie en een rationele regulering van de economie”, aldus Lebed.

Op de persconferentie werd Lebed aangesproken op de commotie die hij in het Westen en in eigen land heeft veroorzaakt met zijn uitval, vorige week, naar buitenlandse geloofsgemeenschappen die naar Rusland zijn gekomen. Hij bestempelde die als “afval en tuig” en kondigde aan ze het land uit te gooien. Bij die gelegenheid zei Lebed dat er in Rusland slechts plaats is voor drie godsdiensten - de Russische orthodoxe kerk, de islam en het boeddhisme.

Die uitlating heeft hem in eigen land kritiek opgeleverd van de rooms-katholieke en de joodse gemeenschappen. In het buitenland protesteerden vooral de Amerikanen, wier Mormoonse kerk in Rusland actief is.

Lebed bood gisteren zijn verontschuldigingen aan: “Ik wilde niemand beledigen. Sorry.” Maar aangesproken op de ophef over en onder de Mormomen zei Lebed sarcastisch lachend: “Arme Mormomen.” Hij bleef bij zijn oppositie tegen 'niet-Russische' geloofsgemeenschappen: “Ik zie hen als vreemdelingen in ons land. Ik ben categorisch tegen hen.” (Reuter, AP)