Gezondbidder moet praktijk kleiner maken

ROERMOND, 3 JULI. De Marokkaanse gebedsgenezer M. Astitou uit Ambt Montfort heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen de gemeente. Het college van B en W heeft wel degelijk het recht om hem door middel van dwangsommen te dwingen de omvang van zijn praktijk tot redelijke proporties terug te brengen en een aantal bouwkundige voorzieningen te treffen, luidt het oordeel van de president van de rechtbank in Roermond.

Astitou, die praktijk aan huis heeft, wordt dagelijks bezocht door gemiddeld tweehonderdvijftig mensen. De overlast is de gemeente en omwonenden gaan irriteren. Pogingen van de gemeente om in overleg met de gezondbidder tot overeenstemming te komen, leidden tot niets. Daarop besloot de gemeente door middel van dwangsommen in te grijpen. De Marokkaan mag voortaan nog maar vijftien mensen per sessie ontvangen, met een maximum van honderd bezoekers per dag. Een overtreding kost hem per dag 2.500 gulden. Bovendien moet hij extra ramen aanbrengen in de twee behandelruimten. Doet hij dat niet, dan kost hem dat nog eens twee keer duizend gulden per dag.

Astitou is tegen dat besluit van het college in beroep gegaan. Gelijktijdig spande hij een kort geding aan om daarmee te bereiken dat de gemeente afziet van het innen van de dwangsommen totdat er een uitspraak is in de beroepsprocedure. Bij de behandeling van het geding betoogde hij dat hij geen praktijk aan huis uitoefent, maar samen met anderen thuis zijn geloof belijdt.

Of de gemeente Ambt Montfort werkelijk de dwangsommen gaat vorderen, is afhankelijk van de opstelling van de gebedsgenezer.

“ Als meneer Astitou zich houdt aan de bepalingen die wij hem hebben opgelegd, is er niets aan de hand. Zo niet, dan zullen we de aangekondigde maatregelen nemen”, aldus gemeentesecretaris J. Höppener.