Casema test interesse voor voetbalzender

AMSTERDAM, 3 JULI. Een grote Nederlandse kabelexploitant, Casema, gaat met een publieksonderzoek - dat het karakter krijgt van een referendum - uitvinden of vanaf eind september zijn abonnees ƒ 2,37 extra willen betalen voor de voetbalzender Sport7.

Dat hebben Casema en Sport7 gisteren bekendgemaakt. Wanneer een meerderheid van de kabelabonnees in een bepaalde gemeente, na een gratis proefdoorgifte van Sport7 die begint op 18 augustus, bereid blijkt tot een verhoging van het standaardkabeltarief met twee gulden plus 37 cent btw komt de zender ongecodeerd in het standaardpakket. Ook niet geïnteresseerde kijkers moeten de prijsverhoging betalen.

Wanneer binnen een gemeente geen 'meerderheid' is voor zo'n verhoging van het kabeltarief, of de gemeente zelf als houder van de zendmachtiging bezwaren heeft, zal de ongecodeerde doorgifte van Sport7 worden gestaakt. Casema onderzoekt nog tegen welke voorwaarden de zender dan als abonnee-televisie kan worden aangeboden. Casema is werkzaam in onder meer Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Apeldoorn, Nijmegen en Breda.

Met de overeenkomst tussen Casema en Sport7 lijkt de voetbalzender nu bij zijn begin op 18 augustus verzekerd van voorlopige proef-doorgifte naar ongeveer eenderde van alle Nederlandse kabelaansluitingen. Casema bedient in totaal 23 procent van de kabelmarkt.

Eerder kwam Sport7 tot overeenstemming met het bedrijf Telekabel, dat zeven procent van de Nederlandse kabelaansluitingen exploiteert. Telekabel zal, na een gratis kennismakingsperiode, Sport7 als een gecodeerd signaal doorgeven, waarop een kabelabonnee zich desgewenst kan abonneren. Een woordvoerder van Telekabel kwalificeert de procedure van Casema als 'achterhaald'. “De tijd is voorbij dat je buurman kon uitmaken wat jij op de kabel krijgt”, aldus marketing-manager René Hagenaars. Als onderdeel van een pakket aan gecodeerde signalen waaruit de kabelabonnee zijn keuze kan maken, komt de prijs van Sport7 wel hoger uit. Ook een andere grote kabelexploitant, A2000, is van zins Sport7 op die manier door te geven, maar heeft nog geen contract met Sport7.

Dat contracten zo lang op zich laten wachten, hangt volgens de vereniging van kabelexploitanten (Vecai) samen met de voorwaarden die Sport7 aan kabelnetten stelt. Deze moeten, ook wanneer zij de zender alleen aan belangstellende kijkers doorgeven, toch twee gulden per kabelaansluiting aan Sport7 afdragen, en een bereik garanderen van 85 procent van de kabelaansluitingen, opdat de reclame-opbrengsten van Sport7 niet al te zeer slinken. In navolging van talrijke andere gemeenten heeft Rotterdam gisteren besloten dat Sport7 in geen geval tegen een tariefsverhoging in het standaardpakket wordt opgenomen.