Berlusconi's Mediaset wil expansie

ROME, 3 JULI. De Italiaanse mediamagnaat Silvio Berlusconi is begonnen met het op de markt brengen van zijn tv- en reclame-imperium, gebundeld in de holding Mediaset. Voor de aandelen is zoveel belangstelling dat de gisteren geopende inschrijving waarschijnlijk vanavond al zal worden gesloten.

De operatie heeft een politiek en een zakelijk oogmerk. Als alle aandelen worden verkocht, inclusief de reserve-opties, houdt Berlusconi's familiebedrijf Fininvest een belang over van 47,9 procent. Hiermee hoopt Berlusconi, oud-premier en leider van de rechtse oppositie, de kritiek op zijn belangenverstrengeling als politicus, ondernemer en mediamagnaat te doen verstommen.

De aandelenverkoop biedt Mediaset ook vers kapitaal. Als alles wordt verkocht, krijgt Berlusconi via Fininvest 1015 miljard lire, bijna 1,2 miljard gulden, en krijgt Mediaset een kapitaalinjectie van 993 miljard lire, ongeveer 1,1 miljard gulden. Mediaset, een van de grootste mediabedrijven van Europa, wil dit geld gebruiken voor verdere expansie in het buitenland en voor intrede in de draadloze telefonie. Het Italiaanse kabinet moet binnenkort een derde exploitant aanwijzen voor het GSM-netwerk, naast het staatsbedrijf Telecom en de Omnitelgroep, die wordt gedomineerd door Olivetti.

De prijs per aandeel Mediaset is eind vorige week vastgesteld op 7000 lire. Dat is bijna het maximum van de band van 6000 tot 7200 lire die was afgesproken. Voor individuele beleggers zijn maximaal 95 miljoen aandelen beschikbaar, voor institutionele beleggers 158 miljoen. Dat laatste aantal kan bij overinschrijving worden verhoogd met 35 miljoen.

Italiaanse en buitenlandse institutionele beleggers hebben volgens financiële kringen zeven tot acht keer zoveel aandelen gevraagd als beschikbaar zijn. De belangstelling van het publiek is zeker vier keer zo groot. Omdat er meer aandelen zijn gereserveerd dan er beschikbaar zijn, moet er waarschijnlijk worden geloot. Berlusconi heeft op zijn tv-zenders een intense reclamecampagne gevoerd om mensen aan te sporen in te schrijven.

De grote belangstelling geeft aan dat veel grote en kleine beleggers de vraagtekens over de toekomst van Mediaset opzij schuiven. Verwacht wordt dat het kabinet met maatregelen komt die een einde maken aan de dominerende positie van Berlusconi in de commerciële tv. Hij heeft nu de drie belangrijkste commerciële zenders. Berlusconi heeft vorig jaar een referendum tot inperking van zijn mediamacht overleefd, maar het Constitutionele Hof heeft het kabinet tot september de tijd gegeven voor maatregelen tegen een te grote machtsconcentratie.

Bovendien werpen Berlusconi's problemen met de justitie een schaduw over Mediaset. Er lopen verscheidene onderzoeken die een negatieve invloed kunnen hebben op de toekomstperspectieven van Mediaset.

De openbare verkoop van aandelen is onderdeel van een project in fasen waarin Berlusconi zijn controle over Mediaset terugbrengt. Vorig jaar zomer heeft hij delen van Mediaset verkocht aan de bevriende mediamagnaten Leo Kirch en Johann Rupert, aan de Saoedische prins al-Waleed, en aan Italiaanse en buitenlandse banken. ABN Amro heeft een belang van ongeveer 1 procent genomen. Bij de lopende operatie wordt ongeveer een kwart van Mediaset verkocht.

Vanaf 15 juli moet Mediaset genoteerd zijn op de Milanese beurs en op de Seaq in Londen. Mediaset wordt meteen een van de grootste tien fondsen in Milaan. Volgens de huidige aandelenprijs is de totale waarde van Mediaset 8,25 miljard lire, tegen de tien miljard gulden. Beursanalysten voorspellen dat de koers snel boven de 7000 lire per aandeel zal komen.

De huidige operatie heeft nauwelijks te lijden onder het hardnekkige gerucht dat al een paar dagen de ronde doet in financiële kringen, dat de Duitse mediamagnaat Leo Kirch zich zou willen terugtrekken uit de strategische alliantie met Berlusconi. Behalve 6,2 procent van Mediaset heeft Kirch 44,5 procent van Telepiù, een zender voor abonnee-tv die is opgezet door Berlusconi.

Woordvoerders van Mediaset zeiden hierover gisteren dat ze kennis hadden genomen van de geruchten. Zij wezen erop dat de grote aandeelhouders hun belangen binnen negen maanden na notering op de beurs niet op de markt mogen brengen, maar ze wel mogen doorverkopen aan andere grootaandeelhouders.

De aandelenverkoop van Mediaset gebeurt onder regie van de handelsbank IMI en door Morgan Stanley. De IMI behandelt ook de privatisering van de verzekeringsmaatschappij Ina en de kolossale staatsholding Eni. Werknemers van Fininvest konden inschrijven voor 8 miljoen aandelen, met een korting van 15 procent. Voorwaarde daarbij was dat ze die niet zouden verkopen binnen anderhalf jaar. Een aantal tv-sterren heeft meegeholpen aan de campagne door te verklaren dat ook zij aandelen hadden gekocht.

    • Marc Leijendekker