Akkoord bereikt over randweg bij Den Haag

DEN HAAG, 3 JULI. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Vrom, de provincie Zuid-Holland, het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Voorburg hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de aanleg van de noordelijke randweg Den Haag, rijksweg 14. Dat hebben de betrokken partijen vanmorgen meegedeeld. De totale kosten van de weg belopen ongeveer 170 miljoen gulden.