VS verwerpen plan Irak voor verdeling hulp

NEW YORK, 2 JULI. De Verenigde Staten hebben gisteren afwijzend gereageerd op een Iraaks plan voor de distributie van hulpgoederen onder de bevolking op grond van de 'olie-voor-voedsel' overeenkomst met de Verenigde Naties. Irak heeft de Amerikaanse kritiek verworpen.

Irak en de VN werden het in mei in principe eens over de beperkte hervatting van de Iraakse olie-export krachtens resolutie 986 van de Veiligheidsraad van de VN om onder andere voedsel en medicijnen te kopen. Het is de bedoeling op die manier verlichting te geven aan de Iraakse bevolking, die mede als gevolg van de handelssancties van de Veiligheidsraad van de VN grote problemen doormaakt. Vorige week legde de Iraakse regering een daarbij horend, 700 pagina's tellend distributieplan aan de VN voor.

De Amerikaanse VN-ambassadeur, Madeleine Albright, zei daarover gisteren in New York dat de Iraakse autoriteiten nu proberen een puur humanitair plan te misbruiken om telefoonuitrusting, computers en dergelijke te importeren. Tevens spant Bagdad zich volgens haar in alsnog de distributie van humanitaire goederen in Noord-Irak onder zijn controle te krijgen. De distributie in dit door Koerden bewoonde gebied, dat sinds de Koerdische opstand van 1991 de facto onafhankelijk is, blijft volgens het principe-akkoord van mei tussen Irak en de VN juist uit handen van de Iraakse overheid. Maar “we hebben te maken met een regering die al het mogelijke doet om de regels te ontduiken”, aldus Albright. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur probeert Bagdad “vrachtwagens door de mazen in het net te duwen”. VN-diplomaten bevestigen dat Irak behalve computers ook materiaal om olie te boren, reserve-onderdelen en andere niet-geoorloofde uitrusting wil importeren. Maar de Iraakse onderhandelaar, Abdul Amir al-Anbari, zei de kritiek “niet serieus te nemen”.

Ten eerste machtigt resolutie 986 volgens hem alleen VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali om zich over het distributieplan uit te spreken. Verder wees hij erop dat de VN voor de distributie in Noord-Irak computers en andere communicatie-apparatuur willen importeren, “en daarom hebben we dat erbij gezet voor de rest van het land”. Anbari bagatelliseerde het belang van dergelijke uitrusting: “Een computer is niet zo belangrijk meer. Mijn kinderen hebben hun eigen computers.” (Reuter, AP)