Vermeend ziet af van standaard jaarverslag

DELFT, 2 JULI. Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf hoeven hun jaarstukken niet meer volgens vastgelegde standaarden bij de fiscus in te leveren. De werkgeversorganisatie voor het midden en kleinbedrijf, MKB Nederland, heeft met succes tegen het voorstel van staatssecretaris Vermeend (Financiën) geprotesteerd. Dat heeft de nieuwe voorziter van de organisatie, prof. dr. ir. N. Wijnolst, vandaag bekendgemaakt.

Vermeend wilde de gedifferentiëerde sector volgens Wijnolst met standaarden tegemoet treden. Dat zou een forse administratieve druk op de kleine ondernemers hebben uitgeoefend. Vermeend besloot na een kostenonderzoek van zijn voorstel af te zien. Het is het eerste succes dat de nieuwe voorzitter boekt.

Wijnolst stippelde vandaag het beleid van zijn organisatie uit voor de komende jaren. Hij wil de 'Calimero-periode' achter zich laten, waarin het MKB vooral benadrukte hoe klein de sector eigenlijk is. “We staan nu op de kaart”, aldus Wijnolst die meent in premier Kok een medestander te hebben gevonden. Kok zei vorige week tijdens het MKB-debat dat het midden- en kleinbedrijf “het fundament is waarop de Nederlandse economie is gebouwd”.

MKB Nederland vertegenwoordigt met name ondernemingen met minder dan honderd werknemers. Dit is 98 procent van alle particuliere ondernemingen. Het midden- en kleinbedrijf levert tweederde van de werkgelegenheid in de particuliere sector, zo'n 2,2 miljoen banen.

De emancipatie van de sector moet onder de nieuwe voorzitter vorm krijgen. Bijna tien beleidspunten strijden om voorrang, waarbij het MKB zich vooral richt op het overheidsbeleid. De werkgeversorganistie heeft kritiek op de manier waarop het kabinet de marktwerking probeert te vergroten. Het MKB staat achter dit beginsel, maar meent dat het te ver is doorgeschoten omdat beïnvloeding van dit proces volledig ontbreekt. Ook zet de overheid volgens Wijnolst te weinig in op ontwikkeling van het technologiebeleid voor kleine ondernemingen. Die krijgen 210 miljoen gulden uit een Europese pot van 6 miljard. Wijnolst wil dat bedrag op zijn minst verhoogd zien naar een half miljard.

Het midden- en kleinbedrijf moet wat Wijnolst betreft zijn actieradius vergroten. Nu vindt alle 'MKB-export' in een straal van duizend kilometer om Utrecht plaats. “Die cirkel moet groter”, aldus Wijnolst. Hij ziet in het komende Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, vanaf 1 januari 1997, een mogelijkheid zijn sector op de Europese agenda te zetten. Wijnolst pleit voor versimpeling van het BTW-systeem en een 'sector-specifieke' voorlichtingscampagne rond de invoering van de nieuwe Europese munt, de euro.