Onderzoek UvA/ NRC Handelsblad

Vraag 1a De landen binnen de Europese Unie hebben een vetorecht, dat wil zeggen dat één land kan zorgen dat een besluit van de Europese Unie niet doorgaat. Moet Nederland volgens u zijn veto-recht bij belangrijke Europese beslis-singen handhaven, ook al gaat dat ten koste van de besluitvaardigheid van de EU?

1. vetorecht handhaven 53.9%

2. vetorecht opgeven 19.8%

3. ik weet het niet 26.3%

Vraag 2a Als de bevoegdheden van het Europese Parlement worden uitgebreid zal dat ten koste gaan van het nationale parlement. Vindt U dat de bevoegdheden van het Europese Parlement moeten worden uitgebreid?

1. ja, de bevoegdheden van het Europese Parlement moeten worden uitgebreid 33.5%

2. nee, de bevoegdheden van het Europese Parlement moeten NIET worden uitgebreid 42.4%

3. ik weet het niet 24.1%

Vragen van Marcel van Dam

Vraag 1b De landen binnen de Europese Unie hebben een vetorecht, dat wil zeggen dat één land kan zorgen dat een besluit van de Europese Unie niet doorgaat als het zijn zin niet krijgt. Vindt u dat Nederland moet streven naar een inperking van dat recht?

1. vetorecht handhaven 25.7%

2. vetorecht inperken 50.8%

3. ik weet het niet 23.5%

Vraag 2b Vele problemen zijn niet meer beperkt tot nationale gebieden. Bijvoorbeeld50% van de zure regen in Nederland is afkomstig van het buitenland. Deze problemen kunnen slechts via internationale regelgeving worden beperkt. Sommige mensen vinden dat in verband met deze problemen de bevoegdheid van het Europese parlement moeten worden uitgebreid ook als dat ten koste gaat van het nationale parlement. Vindt U dat de bevoegdheden van het Europese Parlement moeten worden uitgebreid.

1. ja, de bevoegdheden van het Europese Parlement moeten worden uitgebreid 58.8%

2. nee, de bevoegdheden van het Europese Parlement moeten NIET worden uitgebreid 20.9%

3. ik weet het niet 21.1%