Onderzoek rekeningen rugkliniek

ROTTERDAM, 2 JULI. De Economische Controle Dienst (ECD) in Den Haag stelt een onderzoek in naar het mogelijk in rekening brengen van niet-rechtsgeldige tarieven door een het Spine & Joint Centre in Rotterdam. In het centrum worden bekkenpijnklachten van jonge moeders en chronische aspecifieke rugklachten van 'uitbehandelde' patiënten behandeld.

Het onderzoek volgt op een klacht van een patiënte, die het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) in Utrecht inlichtte over een niet-gespecificeerde rekening voor een consult van 1650 gulden. Het COTG, dat toeziet op de naleving van de Wet Tarieven Gezondheidszorg, besloot na gesprekken met de Rotterdamse instelling de kwestie te melden bij de Economische Controle Dienst. Het onderzoek van de ECD richt zich op de vraag of het centrum de Wet Tarieven Gezondheidszorg heeft overtreden.

Het COTG vermoedt dat in de rekeningen van het Spine & Joint Centre kosten zijn verdisconteerd waarover nog geen afspraken met overheid en zorgverzekeraars zijn gemaakt. Het COTG weet dat het centrum na de visitatie in maart van dit jaar, waarbij de controleurs van het orgaan de te hoge tarieven constateerde, de tarieven heeft gematigd. Maar de nieuwe prijzen zijn nog niet goedgekeurd.