Nieuwe spelling

In NRC HANDELSBLAD van 25 juni staan enkele ingezonden brieven naar aanleiding van het boycotvoorstel van Van Oorschot betreffende de nieuwe spelling. Ik vermag niet te begrijpen waarom er zulke verhitte discussies plaats vinden.

Waarom wordt niet gewoon een aantal aanstootgevende elementen gecorrigeerd? Heel veel mensen die correct Nederlands spreken en schrijven gebruiken nooit meervouden met een s als 'gemeentes'. Als je je bij gebruik van de taal steeds dingen moet gaan zitten afvragen als: Heeft dit woord behalve een meervoud op n ook een meervoud op s? en Zitten in dit woord zowel een plantkundig als een dierkundig element?, is het spontaan correct spellen een onhaalbare illusie.

Waarom verzet de Taalunie zich tegen het corrigeren van dit soort wereldvreemde, onpraktische regels?

Ik ben faliekant tegen een fonetische spelling. Die helpt alleen maar sprekers, niet schrijvers. De intellectueel heeft er behoefte aan de etymologische afkomst van woorden te herkennen, en juist die mogelijkheid gaat door een fonetische spelling verloren. Ik pleit dus voor een correctieslag op de reeds officieel geaccepteerde spelling. Daarna kunnen we correct schrijven op basis van logische en praktisch bruikbare regels.

    • Hans van den Berge Knegsel