Nieuwe lay-out(2)

Sedert enige tijd staat in de kop van de voorpagina de datum met een mijns inziens wel erg kleine letter. De prijzen van de kranten in diverse landen is nog kleiner maar hindert, denk ik, niet zoveel lezers. De datum en dag wordt nogal eens bij naslaan gebruikt en dan is een grote letter prettig, zeker voor de oudere lezers.

Veder staat op de binnenpagina's in de rechterbovenhoek NRC HANDELSBLAD en de pagina. De datum staat helaas in de linkerbovenhoek. Waarom niet beiden in de rechterhoek geplaatst? Bij nazoeken is dat bepaald makkelijker en gemak dient de mens, daar mag en kan de krant aan bijdragen.

    • C. Tutein Nolthenius