Nieuwe lay-out (1)

Met de nieuwe lay-out van uw (en mijn) blad kan ik u alleen maar complimenteren: de nieuwe letter is beter leesbaar, de foto's komen op het gladde, wat dunnere papier beter uit, de opmaak is rustig, terwijl de hoofdpunten niettemin duidelijk naar voren komen.

Ik heb slechts één opmerking, of liever een wens, die naar ik hoop niet 'vroom' zal blijken te zijn. Die betreft de dag en datum van de uitgave van de krant. In de kop van de frontpagina worden die naar mijn mening in een te klein lettertype vermeld. Het is maar weinig groter dan de tekst die in de rest van de kop wordt gebruikt. Zou dat niet (veel) groter kunnen? En op een wat opvallender plaats?

    • J.M.A. van der Werff Rotterdam