Nieuw haringquotum probleem voor spanvissers

ROTTERDAM, 2 JULI. De halvering van het vangstquotum voor haring in de Noordzee, die vanmiddag formeel is afgekondigd door de Europese visserijcommissaris Bonino, zal waarschijnlijk geen gevolgen hebben voor de verkrijgbaarheid van de Hollands Nieuwe. Wel zullen er in de tweede helft van dit jaar problemen ontstaan voor de Nederlandse spanvissers - kleinere kotters die in spannen van twee op haring vissen - en voor de visverwerkende industrie.

De grotere trawlers in thuishavens als Scheveningen en IJmuiden, die kunnen vissen van het noorden van Scandinavië tot voor de kust van Namibië, zullen alternatieve visplannen moeten opstellen.

De forse reductie, die volgens Bonino nodig is wegens de slechte stand van de Noordzeeharing, is vanmiddag in Brussel bekendgemaakt, “maar we hebben al twee weken aan het idee kunnen wennen”, zegt L.E. Ouwehand, van Ouwehand's rederij en visverwerkings BV in Katwijk. “Het verzet van Nederlandse zijde tegen een verdere quotering is niet meer aan de orde.”

Uit het besluit blijkt dat de Nederlandse Eurocommissaris Van den Broek zijn Italiaanse collega niet op andere gedachten heeft kunnen brengen. Van den Broek had formeel bezwaar kunnen aantekenen tegen het besluit, waardoor de beslissing een week zou zijn uitgesteld.

In de Noordzee mogen de vissers dit jaar nog maar de helft van hun quotum opvissen. De haringvangst op andere plaatsen, zoals in het Skagerrak en het Kattegat, moet met een kwart worden beperkt. De Nederlandse vissers hadden voor dit jaar oorspronkelijk een quotum van 64.880 ton haring, waarvan de bulk in de Noordzee. Ze hebben daar ondertussen al circa 35 procent van opgevist. Er is dus naar alle waarschijnlijkheid al maatjesharing genoeg gevist voor dit jaar. De spankotters echter, die normaliter vanaf half augustus 'verse haring' aanvoeren, die wordt verwerkt tot haring in het zuur, rolmops of tot een gerookt produkt, moeten waarschijnlijk na de zomermaanden aan de wal blijven, zeker als zij hun quotum aan tong en schol al hebben opgevist. Ouwehand: “Dat zal een groot probleem zijn voor die vissers. Voor ons betekent het dat we elders de haring moeten inkopen. Boven de 62ste breedtegraad geldt een ander quotum en daar kan nog haring worden gevist door Noren en IJslanders. Wij kunnen dat produkt natuurlijk kopen. Dan is hier echter geen aanvoer meer van 'verse haring' en zullen we in die landen halfprodukten moeten gaan maken, die hier weer worden verwerkt tot eindprodukt.”

Minister Van Aartsen (Visserij), die zich de afgelopen weken heeft verzet tegen de op handen zijnde vangstreductie, liet vorige week al weten met de vermindering van de haringvangst te kunnen leven, mits ook de Deense en Schotse vissers worden aangepakt. Met name de grootschalige bijvangst van jonge haring door de Deense industrievissers, die de haring verwerken tot vismeel, zou oorzaak zijn van de dramatische teruggang van de Europese haring. De Denen hebben overigens vorige week dinsdag al hun haringvisserij op de Noordzee volledig gesloten. De Denen gingen er vanuit dat het totale Noordzeequotum voor haring met vijftig procent zou worden gekort en stelden vast dat hun resterende quotum toen al bijna - of mogelijk meer dan - opgevist was. Dat Deense quotum was in de laatste week van vorig jaar vastgesteld op 45.000 ton.

Of de drastische Deense maatregel ook gevolgen heeft voor de Hollandse Nieuwe hangt onder meer af van de vraag hoeveel de Noren nog op de markt gaan brengen. Daarnaast wordt verondersteld dat de individuele handelaren inmiddels voldoende voorraad in hun koelhuizen hebben, maar geheel zeker is dat niet. De Verenigde Haringhandelaren wijzen echter op de aanvoer van de afgelopen weken, die buitengewoon goed is geweest. Dit jaar is tachtig tot negentig procent van de maatjes aangevoerd door Noorse en Zweedse schepen.

De Nederlandse Vissersbond en het Produktschap voor Vis en Visprodukten, dat ook de viswerkende industrie vertegenwoordigt, hebben aangedrongen op financiële compensatie voor de vangstreductie waartoe Brussel heeft besloten. Voor de vissers die door de verdere quotering worden getroffen, zou inderdaad een compensatieregeling in de maak zijn. Als tegemoetkoming aan de viswerkende industrie, die wordt getroffen door het wegvallen van de aanvoer van haring, zal Brussel naar verwachting aankondigen dat dit jaar circa 40.000 ton haring van buiten de Europese Unie mag worden ingevoerd tegen een gunstig, laag invoertarief. Ouwehand wijst er op, dat eind jaren zeventig, toen de Noordzee voor haringvisserij was gesloten, ook al haring werd aangevoerd vanuit Canada.

    • Bram Pols