N-Korea dreigt over olie

SEOUL, 2 JULI. Noord-Korea heeft gisteren gedreigd de opschorting van zijn nucleaire programma te “heroverwegen” als het niet op tijd de beschikking krijgt over door de internationale gemeenschap toegezegde olie. Pyongyang reageerde daarmee op verzet in het Amerikaanse Congres tegen de besteding van 25 miljoen dollar aan olie voor Noord-Korea.

In een akkoord dat Noord-Korea en de VS in 1994 sloten, beloofde Pyongyang zijn kerncentrales, die volgens Washington ingeschakeld werden bij pogingen om kernwapens te ontwikkelen, te sluiten op voorwaarde dat de internationale gemeenschap (en dan met name de Verenigde Staten en Zuid-Korea) twee nieuwe centrales zou leveren. Bij energie-opwekking in deze nieuwe faciliteiten komt - in tegenstelling tot de oude - slechts een zeer beperkte hoeveelheid plutonium vrij. In de periode tussen de sluiting van de oude centrales en de opening van de nieuwe werd Noord-Korea in het akkoord jaarlijks 500.000 ton in het vooruitzicht gesteld. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering zei gisteren overigens in een reactie op de Noordkoreaanse dreiging dat Washington zijn toezeggingen uit het akkoord zal nakomen. (AP)