Linschoten (3)3

Het is voor iedereen duidelijk, dat R. Linschoten op zeer ernstige wijze is tekort geschoten. Hij heeft een optelsom van kleine en grote fouten en blunders gemaakt, die het toch al gehavende paarse politieke landschap ernstig verstoort.

Het menselijk gebrek om zelf gemaakte fouten en of verkeerde beslissingen toe te geven, en zelfs op een goede wijze politiek te verantwoorden, maakt R. Linschoten tot een persoonlijkheid, die niet meer kan passen in het paarse kabinet en zelfs in de Nederlandse politiek. Het gaat niet aan, dat Bolkestein probeert de ernstige fouten van Linschoten te bagatelliseren. Evenmin kan de VVD ontkennen dat Linschoten ernstige politieke averij heeft opgelopen.

Hardlopers worden op den duur doodlopers en hoogmoed komt voor de val. Ook hier zal de waarheid en rechtvaardigheid zegevieren.

    • Dr. John Hart