Linschoten (2)

De opmerking van J. van Walsem, D66-parlementariër en lid van de onderzoekscommissie die de gang van zaken bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen CTSV heeft onderzocht, maakt duidelijk dat hij geen flauw idee heeft van het verschil tussen 'managen' en 'besturen'.

Als hij zegt (25 juni), dat “Linschoten geen kaas heeft gegeten van managen” dan is dat een compliment voor deze staatssecretaris, die evenals Van Walsem zelf tot taak heeft het land (mede) te besturen en zeker niet te managen.

    • H.G. Pellikaan